Information
1. Sự hình thành và phát triển của Công ty.
1.1. Giới thiệu về công ty Du Lịch Công Đoàn Việt Nam.
Ngay sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhu cầu giao lưu giữa hai miền Nam - Bắc, nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, đã chở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống nhân dân, trong đó phần đông là cán bộ, công nhân viên nhà nước và người lao động. Năm 1976 -1980, Ban thư ký Tổng Công Đoàn Việt Nam đã có chủ trương phát triển sự nghiệp bảo hiểm xã hội trong lĩnh vực nghỉ ngơi, tham quan du lịch. Ngày 23 tháng 11 năm 1985, Ban thư ký Tổng Công Đoàn Việt Nam, đã quyết định thành lập Phòng du lịch Công Đoàn trực thuộc ban bảo hiểm xã hội Tổng Công Đoàn Việt Nam.
Nhiệm vụ của Phòng du lịch Công Đoàn là nghiên cứu xây dựng các chương trình, tuyến điểm tham quan du lịch, xây dựng chính sách điều lệ tham quan du lịch của cán bộ công nhân viên chức trong cả nước, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cấp công đoàn, các sở du lịch Công Đoàn, xây dựng chương trình hợp tác với Tổng Cục Du Lịch Việt Nam.
Khi đất nước ta chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì cơ chế kinh tế chuyển sang chế độ kinh tế công đoàn do công đoàn quản lý. Trước những thay đổi cơ bản của cơ chế quản lý, Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam đã trình đơn lên hội đồng Bộ trưởng nay là Chính Phủ về việc xin phép thành lập công ty Du Lịch. Ngày 07 tháng 11 năm 1988 Chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ đã ra thông báo số 2830 cho phép Tổng liên Đoàn Lao Động Việt Nam được thành lập công ty Du lịch trực thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Một năm sau, ngày 07 tháng 11 năm 1989 Ban thư ký Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam ra quyết định số 508QĐ/TLĐ thành lập Công Ty Du Lịch Công Đoàn Việt Nam có trụ sở đóng tại Quán Sứ Hà Nội.
Từ ngày 07 tháng 11 năm 1989, ngành Du lịch Việt Nam đã có thêm một thành viên mới. Công ty Du Lịch Công Đoàn Việt Nam đã chở thành một doanh nghiệp đoàn thể đầu tiên ở Việt Nam hoạt động kinh doanh du lịch, cụ thể là lĩnh vực lữ hành và khách sạn.
Từ ngày thành lập đến nay, Công ty Du Lịch Công Đoàn Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhiều năm liền Công ty Du Lịch Công Đoàn Việt Nam được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương lao động cao quý.
Hiện nay, Trụ sở chính tại số 01B Yết Kiêu – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty Du Lịch Công Đoàn Việt Nam luôn phát triển và ngày càng lớn mạnh. Mục tiêu chủ yếu của công ty là: Giữ vững và phát triển uy tín của Du Lịch Công Đoàn Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực hoạt động của mình.
Tài liệu