Information
Mục lục
Phần 1 : Tồng quan đơn vị sản xuất

I . Lịch sử hình thành và phát triển
1.1 Giới thiệu
1.2 Lịch sử hình thành
II . Địa điểm xây dựng
2.1 Trụ sở chính
2.2 Phòng giao dịch tại Hà Nội
2.3 Chi nhánh tạo Long An
2.4 Công ty thành viên
III . Sơ đồ tổ chức nhận sự
3.1 Đại hội đồng cổ đông
3.2 Hội đồng quản trị 9
3.3 Ban kiểm soát
3.4 Các phòng ban đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên
IV . An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy
4.1 An toàn lao động
4.2 Phòng cháy chữa cháy
Phần 2 : Dây chuyền công nghệ
I . Nguyên liệu sản xuất
1.1 Hạt nhựa PE
1.2 Hạt nhựa PET
1.3 Hạt màu
1.4 Phụ gia
II . Điện năng sử dụng
2.1 Điện
2.2 Nước
2.3 Khí nén
III . Các sản phẩm chính
3.1 Các loại két dùng cho ngành bia, rượu và nước ngọt
3.2 Vỏ bình acquy
3.3 Thùng 5 Gallons và 1 Gallons
3.4 Can, thùng, chai HDPE các loại
3.5 Chai 3 lớp Bảo vệ thực vật
3.6 Chai PET Bảo vệ thực vật
3.7 Chai PET phục vụ ngành nước khoáng và nước ngọt
3.8 Chai PET phục vụ ngành thực phẩm
3.9 Các sản phẩm khác
Phần 3 : Quy trình công nghệ
I . Sơ đồ quy trình công nghệ
II . Thuyết minh quy trình
III . Sự cố và cách khắc phục trong quá trình sản xuất
IV . Các khuyết tật thường gặp ở sản phẩm
4.1 Đối với chai PET
4.2 Đối với phôi PET
4.3 Đối với vỏ bình acquy
4.4 Các sản phẩm ép lớn
V . Một số quy trình chi tiết
5.1 Quy trình sản xuất các sản phẩm ép phun
5.2 Quy trình sản xuất sản phẩm đùn thổi chai 3 lớp BVTV
5.3 Quy trình sản xuất các sản phẩm PET
Phần 4 : Thiết bị và máy móc
I . Máy ép phun
1.1 Khái niệm về máy ép phun
1.2 Cấu tạo máy ép phun
1.3 Giới thiệu về công nghệ ép phun
II . Máy tạo hạt
2.1 Công dụng
2.2 Cấu tạo chung
2.3 Nguyên tắc vận hành
2.4 Thông số kỹ thuật
2.5 Sự cố và cách khắc phục
III . Máy đùn thổi
3.1 Giới thiệu về phương pháp đùn thổi
3.2 Cấu tạo máy đùn thổi
Phần 5 : Nhận xét và đề nghị
I . Nhận xét
II . Đề nghị
----------------------------------------------------
GVHD: ThS Vũ Bá Minh - Bộ môn Quá trình & Thiết bị - Trường ĐHBK TPHCM
Tài liệu