Information

LỜI MỞ ĐẦUĐối với môt công ty dù liên doanh hay nhà nước,dù là công ty lớn hay nhỏ thì điều đầu tiên phải quan tâm đó là lợi nhuận của công ty. Vậy muốn biết một công ty làm ăn như thế nào, lỗ lãi ra sao ta phải nắm dược tình hình tài chính và định hướng phát triển của công ty đó. Từ khi ra đời tới nay công ty liên doanh việt pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco đã đưa ra một nhận thức mới về cách thức chăn nuôi cho người dân. Những người dân nước ta trước kia chỉ quen với việc chăn nuôi thủ công, hộ gia đình nhỏ từ việc chỉ biết tận dụng những thức ăn dư thừa trong gia đình ho gom lại làm thức ăn để chăn nuôi vì vậy hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng từ khi công ty liên doanh việt pháp sản xuất thức ăn gia súc ra đời với sản phẩm đầu tiên mà người dân biết đến đó là thức ăn gia súc con co dành cho lợn, Từ đó nó đã làm thay đổi cách thức chăn nuôi của người dân từ chăn nuôi thủ công, hộ gia đình họ đã chuyển sang hình thức chăn nuôi công nghiệp với những máy móc thiết bị tiên tiến dã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tới nay thương hiệu cám con co đã trở thành một phần không thể thiếu của người chăn nuôi. Sau đây tôi xin giới thiệu sơ qua về tinh hinh kinh doanh của công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc proconco từ lúc thành lập cho tới nay. Bài viêt của tôi gồm 3 chương:
Chương 1: tổng quan về công ty liên doanh việt pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco.
Chương 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty trong 2 năm.
Chương 3: Những đánh giá chung và kiến nghị.
Tài liệu