Information
I-TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY:
1. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, PHÁT TRIỂN :


Năm 2001 là năm mở đầu của thiên niên kỷ mới, năm có nhiều ý nghĩa lịch sử trọng đại, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, thực hiện kế hoạch 5 năm của Đảng và nhà nước.

Hoà nhập với sự phát triển kinh tế chung của cả nước , để phục vụ sự phát triển kinh tế trên địa bàn thủ đô, ngày 27/02/2001, được sự phê duyệt của thống đốc ngân hàng nhà nước, sự nhất trí của Uỷ ban Nhân Dân thành phố Hà Nội và các cấp các ngành liên quan, Hội Đồng Quản trị Ngân Hàng Công Thương Việt Nam đã có quyết định số 018/QĐ-HĐQT/NHCT1 thành lập ngân hàng Công Thương Cầu Giấy-là đơn vị ngân hàng cấp 1 Trực thuộc Ngân Hàng Công Thương Việt Nam.
Với bộ máy tổ chức và cán bộ hoàn toàn mới mẻ, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt đông còn nhiền khó khăn thiếu thốn, Ngân hàng Công Thương Cầu Giấy lại nằm xa địa bàn trung tâm của thành phố, kinh tế trên địa bàn phát triển chưa mạnh, các đơn vị kinh tế không nhiều, ngoài ra còn phải chịu sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn. do vậy hoạt động của Ngân hàng Công Thương Cầu Giấy gặp không ít khó khăn. Ngày thành lập , chi nhánh chỉ có 1 quỹ tiết kiệm với tổng nguồn vốn huy động 128,797 triệu đồng nên không đáp úng được nhu cầu vốn trong kinh doanh. Sau một thời gian kinh doanh Chi nhánh mở thêm 3 quỹ tiết kiệm và nguồn vốn của chi nhánh tăng trưởng gấp 3 lần khi mới thành lập.
Được tách ra từ ngân hàng công thương Ba Đình ban đầu Chi Nhánh chỉ có 6 phòng ban và một phòng giao dịch:
Phòng kinh doanh
Phòng kho quỹ
Phòng kế toán
Phòng hành chính
Phòng kiểm soát
Phòng tổng hợp nguồn vốn.
Phòng giao dịch Cầu Diễn.

Sau một năm hoạt động Chi nhánh đã tách phòng kinh doanh thành hai phòng khác nhau là Phòng kinh doanh đối nội và phòng kinh doanh đối ngoại(phòng thanh toán quốc tế).
Tài liệu