Information
LỜI NÓI ĐẦU

Thực tập tổng hợp đối với sinh viên du lịch nói riêng và sinh viên thuộc khối kinh tế nói chung là vô cùng quan trọng và hữu ích. Thông qua thời gian thực tập này giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng hợp về qúa trình hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, hiểu rõ hơn về các công việc mà sau khi ra trường họ phải đảm nhiệm. Từ đó giúp cho sinh viên hoàn thiện những kiến thức mà mình còn thiếu để khi ra trường có thể đạt được hiểu quả cao nhất trong công việc.
Trước thực tế đó khoa Du lịch- trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội đã thực hiện chủ trương của trường cho sinh viên K41 đi thực tập trong tám tuần đầu năm thứ tư tại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh du lịch.
Là một sinh viên K41 khoa Du lịch –trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội được thực tập tại công ty Du Lịch Hương Giang chi nhánh Hà Nội. Sau khi kết thúc thực tập tôi đã có được những hiểu biết đáng kể về quá trình hoạt động cũng như những công việc trong một doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn Trương Tử Nhân, các thầy cô giáo trong khoa Du Lịch – trường Đại học Kinh tế quốc dân và tất cả mọi người trong Công ty Du Lịch Hương Giang Chi nhánh tại Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đợt thực tập này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!


Tài liệu