Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của nước ta trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang từng bước phát triển và hiện đại hóa mạng lưới thông tin liên lạc. Chúng ta đang từng bước số hóa mạng lưới thông tin liên lạc của mình.
Cùng với đài thông tin vệ tinh mặt đất, các tổng đài điện tử số, hệ thống cáp quang,… thì các tuyến viba số đã được đưa vào khai thác một cách hiệu quả nhằm đáp ứng các dịch vụ trao đổi thông tin của người sử dụng, đảm bảo thông tin xuyên suốt phục vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng,…

Mặt khác mạng viễn thông của chúng ta ngày nay đã được hiện đại hóa nhanh chóng, vì thế hệ thống cáp kim loại đã và đang được thay thế bằng hệ thống cáp quang và hệ thống viba… có nhiều ưu điểm vượt trội.
Hệ thống viba với nhiều ưu điểm của mình đã nhanh chóng góp phần vào công cuộc hiện đại hóa hệ thống thông tin của nước ta.

Viba số là phương thức sử dụng năng lượng có tần số cao được mã hóa tin tức trong đó truyền làn trong không gian khí quyển trực tiếp từ anten phát đến anten thu trong tầm nhìn thẳng và không bị che khuất. Tín hiệu số được mã hóa và điều chế vào sóng ở bên phát sau đó được giải điều chế ở bên thu để thu được dòng số chứa thông tin đã được mã hóa, sau khi giải mã ta sẽ có tín hiệu thông tin cần thiết.