Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trường. Theo đà phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt sản phẩm xí nghiệp sản xuất phải dựa vào hoạt động thúc đẩy tiêu thụ được hàng mới thực hiện được chuyển dịch hàng hoá. Nhất là những năm gần đây, dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, vững chắc và mạnh mẽ, các doanh nghiệp đã chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tìm tòi phát huy khả năng hiện có, đòi hỏi các doanh nghiệp hết sức năng động mới có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết liệt.

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, quản lý kinh tế và vũ khí cạnh tranh rất đa dạng, cạnh tranh bằng giá cảm sản phẩm, chất lượng sản phẩm, xúc tiến… Do vậy phải phát huy thế mạnh của mình trên thị trường có hiệu quả.
Thị trường rượu, bia, nước giải khát đang có đà phát triển rất nhanh. Như tất cả các doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần Vian cũng đang nghiên cứu tìm tòi các giải pháp tốt để quản lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm đẩy mạnh sản xuất đứng vững được trong điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt.

Thực tập tốt nghiệp đã giúp tôi hiểu biết và tiếp thu được một số kiến thức trang bị cho bản thân mình và trong công việc hàng ngày đồng thời vận dụng kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các lĩnh vực quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Được sự quan tâm nhiệt tình của thầy, cô giáo trong khoa kinh tế trường Đại học Nha Trang cũng như sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Vian đã giúp tôi hoàn thành báo cáo trong đợt thực tập này.

Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn chế nên việc thu thập số liệu chưa được đầy đủ để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách toàn diện vì vậy bảng cáo cáo này không tránh khỏi những sai sót, kính mong thầy cô giáo trong khoa kinh tế và các bạn đóng góp ý kiến để tôi hoàn thiện bản báo cáo này một cách tốt hơn.

Qua đây, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa đặc biệt là thầy Lê Hồng Nam và cô Nguyễn Thị Kim Anh cùng ban lãnh đạo công ty cổ phần Vian đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản báo cáo này.

Tài liệu có 61 trang