Hiện nay, nền kinh tế của nước ta đang từng bước phát triển theo hướng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong sản xuất kinh doanh mà đặc biệt là sản xuất thì việc hạch toán một cách chính xác hợp lý các chi phí sản xuất theo các phương án tối ưu vì vậy nhà kinh doanh phải được thị hiếu của người tiêu dùng. Bằng mọi cách, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Mà để làm được điều đó đòi hỏi phải có sự nỗ lực từ doanh nghiệp. Điều đặc biệt quan trọng hơn việc tập hợp được chi phí một cách chính xác đầy đủ, kịp thời cho các doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị tốt các yếu tố đầu vào tránh được những biến động về giá cả cũng như dự trữ quá nhiều nguyên vật liệu để sản xuất. Đó chính là yếu tố mang tính sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là một trong những khâu trọng yếu được doanh nghiệp coi trọng. Công việc sản xuất có được thực hiện tốt thì mới đem lại được hiệu quả cao.

Chính vì lý do đó mà sau một quá trình thực tập tại Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Vật tư đường sắt - Xí nghiệp Vật tư tổng hợp Đông Anh, em đã chọn đề tài "Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm".
Do điều kiện thời gian cũng như trình độ có hạn nên đề tài còn có hạn nên đề tài còn có nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các thầy cô giáo hướng dẫn và các bác, các cô trong xí nghiệp Vật tư tổng hợp Đông Anh.

Tài liệu có 71 trang