Mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất đều cố gắng phấn đấu sao cho chất lượng sản phẩm cao nhất nhằm hạ giá thành sản phẩm mang lại lợi nhuận tối đa.

Một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm đó là yếu tố nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ. Yếu tố này chiếm tỉ trọng rất lớn trong quá trình sản xuất. Do đó, mỗi doanh nghiệp muốn tối đa hoá lợi nhuận của mình phải tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, mục tiêu quan tâm đến yếu tố nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ.

Công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán xuất - nhập nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nói riêng là một phần quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp, nhất là một doanh nghiệp như Công ty Cổ phần in SGK. Việc thực hiện công tác kế toán chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp theo chế độ kế toán của doanh nghiệp. Vì vậy việc ghi chép phản ánh chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo, từ đó đề ra các biện pháp quản lý nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ hợp lý và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần in SGK em đã thấy được vai trò của kế toán nhập - xuất nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất và em quyết định chọn đề tài "Kế toán nhập - xuất nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ" để nghiên cứu.

Nội dung chủ yếu:
Chương I: Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần In SKG
Chương II: Chuyên đề thực tập
Chương III: Kết luận

Tài liệu có 55 trang