Xã là một cấp chính quyền cấp cơ sở trong hệ thống nhà nước ta, là một nhà nước thu nhỏ gắn liền với ngưới dân về mọi mặt. Nơi đó diễn ra mọi hoạt động và chấp hành chính sách, cơ chế quản lý và pháp luật, hoạt động tài chính xã là hoạt động tài chính cơ sở trong hệ thống tài chính quốc gia. Sự chính xác rõ ràng, công khai và minh bạch là bằng chứng cho sự trong sạch của chính quyền bộ máy nhà nước của dân cho dân và vì dân.

Khi luật ngân sách nhà nước ra đời và có hiệu lực xã trở thành một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước. Đồng thời xã cũng là một đơn vị dữ toán cấp cơ sở. Xã không những đơn thuần thực hiện nhiệm vụ cuả một cấp ngân sách mà còn có nhiệm vụ khai thác nguồn thu trong nguyên tắc có lợi. Hoạt động tài chính ngân sách xã ngày càng phong phú và đa dạng, các nguồn thu không chỉ là thu ngân sách nhà nước mà còn các khoản chi cũng rất phong phú và phức tạp. Tôi nhận thức đươc rằng bên cạnh kế toán thu ngân sách thì kế toán chi ngân sách cũng có vai trò hêt sức quan trọng trước hết chi ngân sách xã đảm bảo cho bộ máy chính quyền xã hoạt động bình thường, thông qua chi ngân sách để tăng cường hiệu lưc hiệu quả của hoạt động chính quyền cấp xã hoạt động và đảm bảo chấp hành pháp luật, trật tự trị an bảo vệ quyền lợi cho nhân dân và tài sản xã hội chủ nghĩa trị an. Đồng thời quản lý mọi mặt kinh tế - chính trị - văn hoá-xã hội trong xã, động viên nhân dân thi hành đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với nhà nước. Mặt khác chi ngân sách xã cho đầu tư phát triển nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng như diện,đường ,trường,trạm .Mua sắm phương tiện tài sản đảm bảo cho xã hội có môtị cơ sở vật chất vững mạnh góp phần thúc đẩycông nghiệp hoá hiện đại hoá cho đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của chi ngân sách xã cùng với mong muốn góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác tổ chức hoạch toán chi ngân sách xã và giúp chính quền quản lý chặt chẽ rõ ràng, minh bặt nguồn tài chính của xã. Đồng thời qua quá trình học tập lý luận ở trường và tìm hiểu thực tế ở xã nam lộc tôi đã chọn lựa chuyên đề: “công tác hoạch toán kế toán chi ngân sách xã” tại xã nam lộc làm chuyên đề thực tập của mình.
Trong quá trình học tập tại trường, tìm hiểu thực tế tại xã tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của ban giám hiệu, tổ giáo viên phị trách bộ môn và đặc biệt là sự chỉ đạo tận tình của giáo viên trực tiếp hướng dẫn và sự quan tâm và tạo điều kiện của các cô chú trong uỷ ban nhân dân xã Nam Lộc nơi tôi thực tập.

Mặc dù bản thân toi đã cố gắng rất nhiều nhưng do năng lực và trình độ có hạn nên bài viết này sẽ không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nên tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp chỉ bảo để chuyên đề này được hoàn thiện hơn, và học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho công tác thực tế sau này.


Chuyên đề gồm 3 phần

Phần 1: Đặc điểm tình hình chung của UBND xã Nam Lộc
Phần 2 : Nội dung chính của chuyên đề
Phần 3: Một số đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán chi ngân sách xã Nam Lộc.

Tài liệu có 55 trang