Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn như:tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức độ cao, sản xuất và lưu thông hàng hoá ngày càng phát triển, sức mua của đồng tiền ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, kinh tế đã bước vào hội nhập khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh của nền kinh tế trên, Ngân hàng với vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng thanh toán, không ngừng đổi mới, lớn mạnh cả về lượng và chất đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Thanh toán từ chỗ thực hiện bằng tiền mặt, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, nó được thay thế bằng một hình thức thanh toán khác an toàn, nhanh chóng và hiệu quả hơn thông qua dịch vụ hiện đại của Ngân hàng, đó là thanh toán không dùng tiền mặt qua các Ngân hàng.

Với phương châm “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”, thực tập là một phần không thể thiếu được trong chương trình đào tạo của ngành giáo dục nói chung và của học viện nói riêng, giúp học sinh tìm hiểu thực tế nắm bắt được những lý luận thực tiễn để từ đó hiểu sâu hơn, kỹ hơn, thực tế hơn về các mô hình đã được học ở trường.Trong thời gian thực tập và nghiên cứu tại chi nhánh NHCT Đống Đa, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng liên quan và cán bộ nhân viên trong cơ quan đã tạo điều kiện cho em hoàn thành khoá thực tập, qua đây em đã thu được những kết quả nhất định.

Do thời gian thực tập và nghiên cứu có hạn, mà các nghiệp vụ lại đa dạng và phức tạp, nên bài báo cáo kết quả thực tập của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các cô chú, anh chị trong chi nhánh NHCT Đống Đa để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Tài liệu có 42 trang