Nhà máy gạch Tuynel - Tahaka có diện tích vào khoảng 10 ha. Nguyên liệu chủ yếu là đất. Nhiệm vụ chính của nhà máy là sản xuất ra các loại gạch xây dựng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh Bắc Ninh và cả nước. Nhà máy mới được thành lập vào đầu năm 2004 nhưng đến tháng 11 năm 2004 mới đưa vào hoạt động. Từ khi đi vào hoạt động với lỗ lực quyết tâm của mình nhà máy đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, đảm bảo cho đời sống nhân viên trong nhà máy sản lượng sản xuất tăng, chất lượng sản phẩm tốt và lượng gạch tiêu thụ hàng ngày càng tăng nhiều hơn.

Tài liệu gồm 112 trang