Information
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
PHẦN I: ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HƯNG YÊN 3

I. Cơ cấu tổ chức và vai trò của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với đời sống mọi mặt tỉnh nhà. 3
II. Những khó khăn mà Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên gặp phải hiện nay. 4
PHẦN II: CÁC TIN BÀI
1. VẤN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở CÁC NHÀ TRẺ TRONG CÁC XÃ THUẦN NÔNG CỦA TỈNH NHÀ HIỆN NAY 6
2. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DÂN LÀM THEO LỜI BÁC 8
3. THẦY TÔI… 11
4. THÀNH TÍCH DẠY TỐT, HỌC TỐT CỦA TRƯỜNG THCS PHẠM NGŨ LÃO 12
5. PHỐ HIẾN HÔM NAY… 15
6. NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG THCS PHẠM NGŨ LÃO 17
7. “NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI CÀNG LÀM EM THÊM QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU….” 19

Tài liệu