Information

Lời mở đầu
báo chí nói riêng và tất cả các ngành đều có một mục đích là hướng tới phục vụ cho lợi ích của con người. Hơn nữa khi muốn đưa ra một sản phẩm, một thương hiệu mới thì điều đầu tiên mà các nhà sản xuất, phân phối đều chú ý tới việc nghiên cứu đối tượng mình phục vụ, đối tượng tác động và ảnh hưởng. Do đó việc tiếp cận ở góc độ con người luôn được chú ý.
Nghiên cứu con người và nghiên cứu tâm lý con người là một trong những vấn đề đã được hình thành từ rất lâu, đặc biệt đối với báo chí thì việc nghiên cứu tâm lý để có hướng tiếp cận công chúng, độc giả là một việc làm hết sức được quan tâm.
Bất cứ một tòa soạn nào cũng đều đặt mục đích hướng đến công chúng của mình, vì chỉ có điều đó thì tòa soạn mới có thể tồn tại được. Các tác phẩm báo chí được viết ra đều nhằm mục đích thông tin cho người đọc, những tin tức nóng mang tính thời sự là điều mà độc giả mong được đón nhận. Do đó, việc nghiên cứu tâm lý công chúng để có hướng điều chỉnh sản phẩm báo chí của tòa soạn báo là điều cần thiết để phát triển một sản phẩm báo chí.Mục lục
Lời mở đầu
Phần I: Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh THPT
I. Vài nét về tâm lý học lứa tuổi
II. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi THPT
1. Yếu tố ảnh hướng tới sự phát triển của học sinh THPT
a. Đặc điểm về sự phát triển thể chất
b. Điều kiện sống và hoạt động
2. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ
a. Đặc điểm hoạt động học tập
b. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ
2. Những đặc điểm nhân cách chủ yếu của học sinh THPT
a. Sự phát triển của tự ý thức
b. Sự hình thành thế giới quan
c. Xu hướng nghề nghiệp
d. Hoạt động giao tiếp
Phần II: Hướng ứng dụng tâm lý lứa tuổi trong viết báo và tổ chức của một số ấn phẩm dành cho học sinh tại Việt Nam
I. Đặc điểm nhóm công chúng học sinh THPT Việt Nam
II. Hướng ứng dụng tâm lý lứa tuổi trong viết báo và tổ chức của các ấn phẩm dành cho học sinh tại Việt Nam
1. Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn, Sinh viên Việt Nam (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) 9
+ Sức hấp dẫn của trang bìa
+ Thông điệp
+ Nội dung các chuyên mục
2. Thế giới học đường (chuyên san dành cho học sinh của báo Khuyến học và dân trí)
+ Sức hấp dẫn của trang bìa
+ Nội dung các chuyên mục
3. Tính khách quan, chủ quan và góc độ tiếp cận con người
III. Những vấn đề đặt ra trong viết báo và tổ chức sản phẩm dành cho học sinh tại Việt Nam
Kết luận


Tài liệu