Information
Phần 1
MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài.

- Chúng ta đã biết, vật lý là một bộ môn khoa học quan trọng được ứng dụng nhiều trong khoa học công nghệ và đời sống. Trong đó vật lý đại cương là kiến thức cơ bản và phổ thông nhất. Nó bao gồm nhiều phần khác nhau: Cơ, nhiệt, điện, quang, vật lý hạt nhân.
- Điện học cũng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày đặc biệt là dòng điện xoay chiều, đó là dòng điện trong mạch điện của mỗi gia đình, là dòng điện sử dụng nhiều trong kỹ thuật…đáng được chúng ta quan tâm nghiên cứu.
- Hơn thế, hiện nay hình thức thi vào các trường đại học và cao đẳng đối với môn vật lý là thi trắc nghiệm. Để đạt được kết quả cao, thì học sinh phải nắm vững, hiểu sâu lý thuyết và vận dụng vào giải các bài tập ở nhiều phần khác nhau.
- Bài toán về mạch điện xoay chiều cũng là một phần bài tập khá quan trọng trong các chuyên đề bài tập vật lý. Nó bao gồm nhiều dạng bài toán nhỏ như bài toán cực trị trong dòng điện xoay chiều, áp dụng giản đồ vectơ để giải bài toán về mạch điện xoay chiều…
Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “ Bài toán cực trị trong dòng điện xoay chiều. Áp dụng phương pháp trắc nghiệm” để làm luận văn tốt nghiệp.
II. Mục đích nghiên cứu.
- Hiểu về dòng điện xoay chiều hình Sin và điều kiện áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch chứa dòng điện xoay chiều. Hiểu về dòng điện chuẩn dừng.
- Thấy được ứng dụng tổng quát của các phương pháp giải bài toán cực trị trong việc tìm hiểu và giải quyết các dạng bài toán dòng điện xoay chiều.
- Áp dụng phương pháp trắc nghiệm vào việc giải bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu.
Chương I: Nghiên cứu về dòng điện xoay chiều hình sin, dòng điện chuẩn dừng.
Chương II: Các bài toán cực trị tự luận và phương pháp giải.
Chương III: Các bài toán cực trị trắc nghiệm.
IV. Đối tượng nghiên cứu.
- Dòng điện xoay chiều.
- Các dạng mạch điện và các dạng bài tập.
- Phương pháp giải bài tập tự luận.
- Phương pháp trắc nghiệm.
V. Phương pháp nghiên cứu.
- Tra cứu tài liệu.
- Phân dạng mạch điện, phân loại bài tập.
- Tổng hợp bài tập.
Giải bài tập
Tài liệu