Information
LỜI NÓI ĐẦU
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế Thế giới bị tàn phá hết sức nặng nề, đặc biệt là ở các nước tham chiến Châu Âu. Trước sự kiệt quệ đó, nhằm khôi phục, vực dậy nền kinh tế Châu âu và tạo ảnh hưởng về nhiều mặt tại đây Hoa Kỳ đã đề xuất một giải pháp lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo đó, các quốc gia trên thế giới mà chủ yếu là Hoa Kỳ sẽ viện trợ về kinh tế cho các quốc gia Châu âu thông qua một Tổ chức tài chính – tiền tệ được gọi là Ngân hàng tái thiết và phát triển thế giới IBRD (hay còn được gọi là Ngân hàng thế giới). Với tiềm năng tài chính của mình, Ngân hàng thế giới đã không ngừng lớn mạnh và phát huy tầm ảnh hưởng không chỉ về mặt kinh tế mà còn can thiệp tới nhiều mặt chính trị, xã hội của các quốc gia trên thế giới. Có thể nói, sự ra đời và phát triển của Ngân hàng thế giới đã trở thành một sự cứu cánh cho không chỉ các quốc gia tư bản phát triển ở Âu châu, mà nó còn là một liều thuốc hữu hiệu cho nền kinh tế của các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Xác định được tầm quan trọng trong việc tận dụng và phát huy ngoại lực đối với việc phát triển kinh tế, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn đề tài: Tìm hiểu về Ngân hàng thế giới. Với mục đích làm cho sinh viên kinh tế hiểu biết một cách sâu rộng hơn về Tổ chức tài chính - tiền tệ lớn nhất hành tinh này, với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc phát triển kinh tế nước nhà.
Bài viết được kết cấu làm hai phần chính như sau:
Phần 1: Tổng quan về sự hình thành, hoạt động và phát triển của Ngân hang thế giới.
Phần 2: Các hoạt động của Ngân hàng thế giới các nước thành viên và liên hệ thực tiễn Việt Nam.
Tuy rằng, với sự say mê, miệt mài, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu nhưng chúng tôi cũng không thể tránh được những khiếm khuyết đáng tiếc xảy ra trong bài viết của mình. Nhóm tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía Cô giáo và các bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Tài liệu