Information
MỤC LỤC Trang
Chương 1 Hoàn cảnh lịch sử nước ta trước khi Nguyễn Ái Quốc
ra đi tìm đường cứu nước 3
Chương 2 Tiểu Sử và thân thế của Nguyễn Ái Quốc 9
Chương 3 Con đường tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 13
Chương 4 Nguyến Ái Quốc đã tìm ra cho mình con đường cứu nước
đúng đắn và sáng tạo . Nó có ý nghĩa rất lớn quyết định
vận mệnh của cả một dân tộc và có ảnh rất lớn đến Phong
trào cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên
thế giới. 40
LỜI NÓI ĐẦU
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta cũng như cũng như nhân dân thế giới . Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt , đầy gian khổ hy sinh . Cuộc đời Người đã trải qua bao nhiêu sóng gió và gian khổ , đã từng đi năm châu bốn biển và đã nhiều lần bị đầy ải qua nhiều nhà lao. Cuộc đời của người vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ . Cuộc đời của người là tấm gương mẫu mực để chúng ta noi theo.
Với hoài bóo lớn nhất của Hồ Chí Minh là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc. Người nói: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Đây có thể là điều mong ước của người khi người còn sống và khi nước nhà vẫn còn bị chia cắt và còn giặc ngoại xâm . Nhưng cuối cùng thì những mong ước và sự hy sinh của cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam của Người nay đã thành hiện thực , một đất nước Việt Nam đang vươn tới những tầm cao mới và đang phát triển không ngừng . Bởi vậy chúng ta vẫn đi theo con đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vỡ Người vẫn sống mói với non sụng đất nước, tên tuổi và hỡnh ảnh của Người ngày càng khắc sõu trong trỏi tim, khối úc của mỗi chỳng ta.
Để hiểu biết đầy đủ về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh và đặc biệt là con đường cứu nước của Người em đã chọn đề tài này và hy vọng nó sẽ cho em thêm hiểu biết hơn về Lãnh tụ Hồ Chí Minh .
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do trình độ có hạn nên không tránh được thiếu sót , em rất mong được sự chỉ bảo của thầy Đoàn Văn Đức . Em hy vọng qua sự chỉ bảo đó em sẽ thêm hiểu biết hơn , và sẽ thêm yêu thích hơn môn học Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tài liệu