Information
LỜI NÓI ĐẦU
Thực tế các công ty theo định hướng marketing ngày nay đã và đang hình thành phòng quan hệ đối ngoại trong đó mối quan hệ với báo chí, truyền thanh truyền hình là rất quan trọng. Quan hệ với các tổ chức này nhằm mục đích chiếm cảm tình của công chúng độc giả, bạn xem truyền hình, nghe đài, đọc báo tạp chí. Những thông tin bài viết phóng sự nói tốt về hoạt động của công ty An Dương ví như nội dung nói rằng công ty An Dương là một công ty bảo vệ môi trường, sản xuất các loại lốp tái chế với chất lượng cao đáp ứng tốt các chỉ tiêu kỹ thuật, luôn tuân thủ tốt việc nộp thuế. Những thông tin này sẽ mang lại niềm tin hơn là sự quảng cáo của công ty. Công ty có thể quan hệ tốt với những nhà lãnh đạo các công ty thông tấn, hoặc những nhà báo phóng viên. Công ty tổ chức họp báo với các cơ quan ngôn luận khi thử nghiệm sản xuất thành công một sản phẩm mới hoặc trả lời những thắc mắc khiếu nại của khách hàng hoặc bày tỏ quan điểm trước một số sự kiện kinh tế, chính trị xã hội. Công ty có thể sử dụng các báo chuyên nghành đưa tin về doanh nghiệp về các hoạt động của An Dương.
* Quan hệ với cộng đồng dân cư
Tổ chức các hoạt động tài trợ ủng hộ cộng đồng như bảo vệ môi trường, tài trợ bang đá trẻ em đường phố, tặng xe lăn cho người tàn tật. Những hoạt động này sẽ giúp cho công ty chiếm được cảm tình của dân cư địa phương
* Quan hệ với các cơ quan chức năng
Các cơ quan chức năng có tác động trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tác động có thể tích cực hoặc tiêu cực. Do vậy hoạt động quan hệ của công ty tạo nên sự hậu thuẫn có lợi cho hoạt động kinh doanh từ phiá các cơ quan chức năng là hoạt động vận động hành lang. Hoạt động này có thể là đút lót, mua chuộc hoặc tuân thủ tốt các nghĩa vụ về thuế.
Tài liệu