Information
ĐẶT VẤN ĐỀ


Các nước trên thế giới hiện nay đều không ngừng biến đổi và phát triển đặc biệt là sự biến đổi và phát triển của chủ nghĩa tư bản ngày nay.
Đặc trưng nổi bật nhất của chủ nghĩa tư bản ngày nay là sự phát triển như vũ bão của lực lượng sản xuất xã hội kéo theo đó là những biến đổi về quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng bao gồm chính trị pháp luật, hình thái ý thức làm thay đổi gương mặt của toàn xã hội.
Bên cạnh đó trong hệ thống kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa ngày nay cũng không ngừng biến đổi với sự kinh tế của Nhà nước tư sản hiện đại.
Phải chăng chủ nghĩa tư bản ngày nay đã có gương mặt mới khác với chủ nghĩa tư bản cổ điển với những đặc trưng cơ bản riêng. Vì muốn nghiên cứ vấn đề này nên tôi đã chọn đề tài:
"Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay"
Trong quá trình làm còn nhiều thiếu sót vì vậy mong được sự chỉ bảo tận tình và hướng dẫn của thầy giáo.
Cơ sở vật chất kĩ thuật mới về chất đã có những tác động mới những mức độ và phương hướng khác nhau đến nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và thế giới.Trước hết với tư liệu sản xuất hiện đại, phương thức sản xuất sản phẩm tiên tiến, chủ nghĩa tư bản đã đat được năng suất lao động cao.Chỉ riêng trong hai thập kỉ 60 và 70 của thế kỉ XX, loài người đã sản xuất được một khối lượng của cải vật chất công nghiệp bằng 270 năm trước.
Tài liệu