Information
LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY- NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
Lạm phát là một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có vị trí quan trọng hàng đầu trong điều hành chính sách của mỗi một quốc gia. Đây cũng là một trong hai mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương các nước đều hướng tới. Khái niệm chung về lạm phát được khoa học kinh tế đưa ra là sự tăng giá chung theo thời gian, khi đó mặt bằng chung về giá cả hàng tiêu dùng trên thị trường tăng lên. Còn lạm phát tiền tệ hoặc lạm phát giá cả được gọi theo cách nhìn nhận ở góc độ nguyên nhân của lạm phát. Theo lý thuyết kinh tế học hiện đại, lạm phát do ba nguyên nhân: cầu kéo, chi phí đẩy và quá thừa mức tiền cung ứng trong lưu thông. Tuy nhiên trong thực tế, lạm phát gia tăng còn do một số nguyên nhân nữa, thí dụ: Tâm lý của dân chúng, sự mất cân đối trong cơ cấu đầu tư…
Lạm phát tiền tệ được hiểu là mức tiền cung ứng cho lưu thông vượt quá mức cần thiết, biểu hiện là sự mất giá của đồng bản tệ.
Lạm phát giá cả được hiểu là giá cả hàng hoá và dịch vụ nói chung tăng lên do cầu lớn hơn cung (cầu kéo), hoặc do chi phí sản xuất hàng hoá và dịch vụ tăng lên (chi phí đẩy).
Trong thực tế hai loại lạm phát nói trên ít khi xẩy ra cùng một lúc, mà thường hoặc là lạm phát giá cả, hoặc là lạm phát tiền tệ.
Với Việt Nam hiện nay, tình hình lạm phát đang là mối quan tâm lớn của công luận, khi mà CPI năm 2003 là 3%, thì năm 2004 là 9,5%. Tỷ lệ này đã vượt xa con số 5% năm theo kế hoạch mà Việt Nam đề ra. Nếu chúng ta không có những giải pháp tương thích để ngăn chặn thì tỷ lệ lạm phát trong thời gian tới có thể sẽ tăng lên rất nhanh và hệ luỵ của nó là khôn lường. Bài viết này xin được lạm bàn về các nguyên nhân lạm phát ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp cơ bản để nhằm khắc phục.
Tài liệu