Information

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta trong những năm vừa qua có sự phát triển rất lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó đánh dấu bước phát triển vượt bậc của lĩnh vực Ngân hàng. Các Ngân hàng thương mại nhiều năm liền giữ vai trò là đơn vị đóng góp nguồn vốn chủ yếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước. Một vài năm trở lại đây với sự phát triển đa dạng hơn của các thành phần kinh tế tư nhân, liên doanh, và sự tham gia của các tổ chức kinh tế lớn trên toàn thế giới cộng với chủ trương phát triển kinh tế của quốc gia là phát triển đa dạng và đồng bộ các loại thị trường, những điều này đã làm cho Ngân hàng giảm bớt gánh nặng là cơ quan chủ yếu cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế. Đặc biệt là sự phát triển của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua góp phần không nhỏ vào công tác huy động vốn cho các tổ chức kinh tế, tuy nhiên điều đó cũng là những khó khăn của kinh doanh Ngân hàng trong thời gian tới.
Trước sự phát triển chung của nền kinh tế nước ta, lĩnh vực Ngân hàng ngày càng được chú trọng và tập trung phát triển hơn, cùng với đà phát triển chung đó Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hai Bà Trưng cũng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên, không ngừng phát triển các hoạt động Ngân hàng, nghiệp vụ, và các dịch vụ trong xu thế phát triển như hiện nay. Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hai Bà Trưng là một trong những Ngân hàng trọng điểm, có vai trò lớn trong sự phát triển của Ngân hàng Thương mại Nhà nước nói chung và Ngân hàng Công Thương Việt Nam nói riêng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hai Bà Trưng đã khẳng định được vi trí cũng như tầm quan trọng của mình, trở thành Ngân hàng có uy tín và chất lượng hoạt động luôn đạt hiệu quả cao.
Xuất phát từ những tình hình đó, được sự đồng ý của Ban giám đốc, các cô chú, anh chị cán bộ trong Chi nhánh và các thầy cô giáo trong khoa em đã chọn Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hai Bà Trưng làm cơ quan thực tập nhằm học hỏi nâng cao kỹ năng làm việc thực tế kết hợp với lý thuyết được học trong trường, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa để phục vụ quá trình công tác sau này của em khi ra trường.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phan Thị Thu Hà đã góp ý và hướng dẫn em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp.
Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong Ngân hàng Công Thương Hai Bà Trưng đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập, cũng như hoàn thành báo cao tổng hợp.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Công Thương : 3
2. Cơ cấu tổ chức 4
2.1 Mô hình tổ chức tại Chi nhánh NHCT – HBT 4
2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban tại NHCT- HBT 5
3. Kết quả hoạt động kinh doanh 8
3.1 Công tác huy động vốn 8
3.2 Công tác tín dụng 11
3.3 Công tác tài trợ Thương mại 14
3.4 Hoạt động dịch vụ 14
4. Mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu trong năm 2009
và những năm tiếp theo 15
4.1 Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong những năm tiếp theo 15
4.2 Một số giải pháp để phát triển NHCT –HBT 17
5. Một số vấn đề để phát triển NHCT- HBT trong thời gian tới 19
KẾT LUẬN 20

Tài liệu