Information
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào thì ngân hàng thương mại cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngân hàng thương mại là tổ chức trung gian tài chính tập trung vào nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, đưa nguồn vốn đó đến những người vay tiền để họ đầu tư sinh lợi, đảm bảo cho nền kinh tế vận động nhịp nhàng và hiệu quả
Hiện nay, ở nước ta có rất nhiều ngân hàng hoạt động như : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng ngoại thương, ngân hàng công thương… , các ngân hàng liên doanh, ngân hàng của nước ngoài và các ngân hàng TMCP khác. Trong đó ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) là một ngân hàng thương mại cổ phần lớn và đang phát triển mạnh mẻ ở Việt Nam.
Trong thời gian thực tập ở Eximbank– Chi nhánh Láng Hạ, em đã được học hỏi rất nhiều, sau đây là bài báo cáo tổng hợp của em về chi nhánh Eximbank Láng Hạ.
Em xin cảm ơn thầy giáo PGS.TS Phạm Văn Vận, các anh chị trong chi nhánh Eximbank Láng Hạ đã giúp đỡ em có đầy đủ các điều kiện để hoàn thành tốt báo cáo thực tập tổng hợp này.
Báo cáo tổng hợp gồm 3 chương
Chương I: Tổng quan về Eximbank – chi nhánh Láng Hạ
Chương II: Thực trạng kinh doanh của Eximbank – chi nhánh Láng Hạ
Chương III: Lập kế hoạch huy động vốn tại Eximbank – chi nhánh Láng Hạ
Tài liệu