Information
Phân tích báo cáo tài chinh của công ty cổ phần nhựa Bình Minh
A. Giới thiệu tóm tắt về công ty cổ phần nhựa Bình Minh

Company Name Công ty cổ phần nhựa Bình Minh
Tên quốc tế Binh Minh Plastics Joint-stock Company
Company Code BMPLASCO
Business Sector Hóa chất
Address 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
Region Thành phố Hồ Chí Minh
Website ..: Công Ty Cổ Phần NHỰA BÌNH MINH
E-mail binhminh@binhminhplastic.com.vn
Quy mô nhân lực 392
Published Date 12/04/2003
Listed Date 07/11/2006
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm dân dụng và công nghiệp từ chất dẻo và cao su
- Thiết kế kinh doanh khuôn mẫu ngành nhựa, ngành đúc
- Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành nhựa, cơ khí, cấp thoát nước
Sản phẩm chính:
- nhóm sản phẩm ống nhựa, phụ tùng ống nhựa các loại và keo dán ống
- bình phun thuốc trừ sâu và mũ bảo hộ lao động

Thị trường: hiện công ty đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ rộng khắp cả nước với 79 cửa hàng trong đó tập trung chủ yếu ở Tp.HCM, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai...


Lịch sử hình thành
- Theo Quyết định số 1488/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 1977 của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận hai Công ty ống nhựa hoá học Việt Nam (Kepivi) và Công ty Nhựa Kiều Tinh công tư hợp doanh với Nhà nước lấy tên là “Nhà máy Công tư Hợp doanh Nhựa Bình Minh” trực thuộc Tổng Công ty Công nghệ phẩm - Bộ Công nghiệp nhẹ.
- Ngày 08 tháng 02 năm 1990 Bộ Công nghiệp nhẹ ra Quyết định số 86/CNn-TCLĐ về việc thành lập “Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Nhựa Bình Minh” trên cơ sở thành lập lại “Nhà máy Công tư Hợp doanh Nhựa Bình Minh”. “Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Nhựa Bình Minh” là đơn vị thành viên trực thuộc Liên hiệp Sản xuất - Xuất Nhập khẩu Nhựa - Bộ Công nghiệp nhẹ (tiền thân của Tổng Công ty Nhựa Việt Nam - VINAPLAST) với nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào ngành gia công chất dẻo, tổ chức sản xuất thực nghiệm các loại sản phẩm mới.
- Ngày 24 tháng 03 năm 1994 Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 842/QĐ-UB-CN về việc quốc hữu hoá Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Nhựa Bình Minh và chuyển đổi thành Doanh nghiệp Nhà nước.
- Ngày 03 tháng 11 năm 1994 Bộ Công nghiệp nhẹ ra Quyết định số 1434/CNn-TCLĐ về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Nhựa Bình Minh, tên giao dịch là BMPLASCO trực thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam với ngành nghề kinh doanh là sản xuất các sản phẩm chính là ống nhựa, bình phun thuốc trừ sâu, dụng cụ y tế, các sản phẩm nhựa kỹ thuật.
- Ngày 28 tháng 01 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 125/QĐ-TTg về việc giải thể Tổng Công ty Nhựa Việt Nam (VINAPLAST) và chuyển Công ty Nhựa Bình Minh về trực thuộc Bộ Công nghiệp, đồng thời tiến hành cổ phần hoá Công ty Nhựa Bình Minh trong năm 2003.
- Ngày 04 tháng 12 năm 2003 Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 209/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Bình Minh thành Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.
- Đến ngày 02 tháng 01 năm 2004 Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã chính thức đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.
- Công ty niêm yết tại TTGDCK TP. HCM ngày 11/07/2006. Đến tháng 11/2006 Công ty tăng vốn điều lệ từ 107.180.000.000 đồng lên 139.334.000.000 đồng


Tài liệu