Information
LỜI MỞ ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước ,cùng với việc xây dựng các chính sách kinh tế mới ,Đảng và nhà nước rất quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách xã hội , trong đó chính sách về bảo hiểm xã hội ,đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội đối với – bệnh nghề nghiệp của Đảng và nhà nước ta nhằm xây dựng một xã hội phồn vinh thịnh vượng trước thềm thế kỷ 21.
Có thể nói rằng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp luôn luôn là vấn đề nan giải chưa thể khẵc phục được khong chỉ riêng nước ta mà nhiều nước khác trên thế giới .Chính vì vậy đi đôi với chính sách bảo hộ lao động , cải thiện điều kiện lao động nhằm đề phòng và hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghệp ,cần thiết phải có chính sách bảo hiểm xã hội cho những người không may bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp .
Chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp ở nước ta được thực hiện từ năm 1962 cùng với chế độ bảo hiểm hưu trí mất sức lao động ,mất người nuôi dưỡng ,ốm đau thai sản theo quy định tại nghị định 218/cp của chính phủ ban hành ngày 27/12/61. Qua nhiều năm thực hiện, đặc biệt khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường cùng với hạn chế chung của bảo hiểm xã hội hiện hành, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng bộc lộ những mặt yếu kém của mình mà không thể đáp ứng yêu cầu đặt ra của nền kinh tế xã hội hiện tại .
Vì vậy việc nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội nói chung và chế độ trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nói riêng là một vấn đề bức xúc của các cấp các ngành Đảng và nhà nước quan tâm .
Giải quyết tốt vấn đề bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm giúp người lao động khắc phục khó khăn khi gặp rủi ro .
Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường đại học kinh tế quốc dân ,nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội nói chung và chế độ trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp nói riêng vì vậy em đã chọn đề tài : “Bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp ở Việt nam hiện nay “.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn văn Định đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em hoàn thành đề tài này . Do vốn kiến thức của em còn hạn chế , đề tài không thể không tránh khỏi những sai sót . Em mong sự chỉ bảo của các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.


Tài liệu