Information
LỜI MỞ ĐẦU
Trong mỗi thời kỳ nhất định, vai trò của vốn nhà nước trong công nghiệp hoá và hiện đại hoá đều giữ một vị trí rất quan trọng. Đất nước đó có giầu mạnh và phát triển thịnh vượng không chỉ dựa vào trình độ sản xuất và trình độ khoa học kỹ thuật mà phải còn có sự chỉ đạo đúng đắn thiết thực của các vị lãnh đạo. Chính quan hệ sản xuất và quan hệ xã hội lại đem lại mục đích xã hội của sản xuất.
Chúng ta cần ý thức được rằng công nghiệp hoá và hiện đại hoá cần phải được thực hiện đồng đều và song song ở đất nước ta, mà đặc biệt là thế hệ tương lai chúng ta những nhà kinh doanh trẻ của đất nước thì càng phải hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
Từ ý tưởng đó em đã chọn đề tài: “ Vai trò vốn nhà nước trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta”.

KẾT LUẬN
Chính vì vậy trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi một đất nước, tầm quan trọng của vốn Nhà nước đã được xác định. Điều đáng nói ở đây là chúng ta phải biết sử dụng vốn vào những công việc và việc làm mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước. Nếu làm được như vậy, nguồn vốn của Nhà nước sử dụng vào công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước sẽ trở nên rõ rệt. Sinh thời Hồ Chủ Tịch đã nói: “ Nước Việt Nam có thể sáng vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn cong học tập của các cháu”. Giờ đây điều mong ước của Bác đang trở thành hiện thực. Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các nhà lãnh đại Việt Nam đã sử dụng nguồn vốn một cách đúng đắn nhằm đưa Việt Nam trở thành một con rồng Châu Á.
.
Tài liệu