Information
LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội nước ta đang ngày càng phát triển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ thành thị cho tới nông thôn. Cuộc sống vì vậy cũng thay đổi theo một cách nhanh chóng và mãnh liệt. Cùng với sự tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật, con người cũng biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống để theo kịp nền văn minh hiện đại. Tuy nhiên không phải ai cũng vậy. Điều này được thể hiện rất rõ qua tầng lớp thanh niên hiện nay. Một bộ phận trong số họ năng động, sáng tạo, cần cù…, một số khác lại lười nhác, đua đòi, thụ động.... Những hành vi đạo đức, lối sống ấy không chỉ xuất phát từ quá trình giáo dục mà còn do quá trình nhận thức của con người.
Vì vậy em đã chọn đề tài: “Lối sống trong giới trẻ nước ta hiện nay, nhìn từ biểu hiện và quá trình nhận thức” dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Mỹ Nhung.
Do vốn hiểu biết của em còn hạn hẹp, bài viết của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của các thầy cô.

MỤC LỤC
Tên các đề mục
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
I. Lối sống trong giới trẻ nước ta hiện nay

1. Những biểu hiện tích cực
2. Những biểu hiện tiêu cực
II. Nhìn nhận thực trạng từ quá trình nhận thức
1. Từ phía gia đình_xã hội
2. Từ chính bản thân giới trẻ
KẾT LUẬN

Tài liệu