Information

I. Mở đầu.
I.1.Giới thiệu chung về nhà máy:vị trí địa lý,kinh tế;đặc điểm công nghệ;đặc điểm
và phân phối phụ tải.
I.2.Nội dung tính toán thiết kế;các tài liệu tham khảo…
II. Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy.
III. Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí.
IV. Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy.

IV.1. Chọn số lượng,dung lượng và vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng.
IV.2. Chọn số lượng,dung lượng và vị trí đặt các trạm biến áp trung gian.
(TBA xí nghiệp hoặc trạm phân phối trung tâm)
IV.3. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy.
V. Tính toán bù công suất phản kháng cho hệ thống cung cấp điện của Nhà máy.
VI. Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa cơ khí.
CÁC BẢN VẼ TRÊN KHỔ A0

I. Sơ đồ nguyên lý mạng điện phân xưởng Sửa chữa cơ khí.
II. Sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp điện của toàn Nhà máy.
Các số liệu về nguồn điện và nhà máy.
1.Điện áp:tự chọn theo công suất của Nhà máy và khoảng cách từ nguồn đến Nhà máy.
2.Công suất của nguồn điện :vô cùng lớn.
3.Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp của TBA khu vực:250 MVA.
4.Đường dây cung cấp điện cho nhà máy dùng loại dây AC.
5.Khoảng cách từ nguồn đến Nhà máy: 15 km.
6.Nhà máy làm việc 3 ca.

Tài liệu