Information
Lời nói đầu
Những năm gần đây, chịu tác động lớn của kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều biến cố lớn : gia nhập tổ chức thương mại thế giới, biến động mạnh trên thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường nhà đất…Môi trường đầu tư Việt Nam thực tế có xu hướng không còn ổn định như trước đây. Thành phần kinh tế cũng hết sức đa dạng và ngày càng phức tạp.Là một đối tượng của nền kinh tế, ngân hàng với mục đích đảm bảo sinh lời và khả năng thanh khoản ngày càng phải tự nỗ lực và hoàn thiện các công tác để có thể tồn tại lâu dài và phát triển lớn mạnh được trong điều kiện đó. Hiện nay, hoạt động cho vay vẫn là hoạt động lớn nhất của ngân hàng, lợi nhuận của ngân hàng phần lớn vẫn là thu từ các khoản vay. Tuy nhiên, dưới tình hình bất lợi như hiện nay khi là nguồn vốn huy động được thì hết sức khó khăn, các khoản cho vay thì lại có quá nhiều rủi ro, mục tiêu ngân hàng hướng tới sẽ là sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả đồng thời hạn chế được nợ xấu , nợ quá hạn. Để thực hiện được điều đó thì việc thẩm định các khoản vay để đưa ra quyết định có cho vay hay không là vô cùng quan trọng.
Qua thời gian thực tập tại phòng Quản lý Dự Án của ngân hàng TMCP Quân đội, nhờ tiếp cận được với thực tế hoạt động cho vay của ngân hàng, một lần nữa tầm quan trọng của việc phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay được khẳng định. Ngân hàng TMCP Quân đội là một ngân hàng chỉ mới hơn 10 năm hoạt động đã có nhiều thành tích xuất sắc, hoạt động thẩm định các khoản vay tại ngân hàng có chất lượng cao. Đó là một nhân tố góp phần giúp cho tổng dư nợ của mà ngân hàng tăng qua các năm mà vẫn đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn ở mức chấp nhận. Tuy nhiên trong công tác phân tích tài chính doanh nghiệp vẫn tồn tại những hạn chế cần sớm khắc phục để ngân hàng có thể từng bước hoàn thiện mình để luôn luôn giữ vững hình ảnh là một ngân hàng hàng đầu trong nền kinh tế. Ngay cả khi phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt của các ngân hàng khác đặc biệt khi có sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài với ưu thế về tiềm lực tài chính mạnh, đội ngũ nhân viên chất lượng cao và sự hỗ trợ đắc lực của khoa học công nghệ ; ngay cả khi phải đối diện với những biến động tiêu cực của thị trường thì với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn ngân hàng sẽ hạn chế được mọi rủi ro. Nhận thức được điều này, đề tài « Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội » được lựa chọn nghiên cứu như là khoá luận tốt nghiệp. Nội dung khoá luận bao gồm những nội dung chính như sau :
Chương 1 : Những lý luận chung về nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
Chương 2 : Thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội
Chương 3 : Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Quân đội
Tài liệu