Information
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

1.1 TÌM HIỂU BÀI TOÁN

1.1.1 MÔ HÌNH TỔ CHỨC:
Phòng quản lý hộ khẩu trực thuộc Uỷ ban nhân dân thị trấn Văn Điển huyện Thanh trì thành phố Hà nội là một phòng được quản lý về công tác nghiệp vụ và quân số bởi công an huyện Thanh Trì. Nó có chức năng chính là quản lý tình hình nhân sự tại địa bàn khu vực và chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác trong ngành công an trong các thời điểm cần thiết. Sau đây là mô hình tổ chức của Uỷ ban nhân dân thị trấn Văn Điển và các cơ quan có liên quan đến phòng quản lý nhân khẩu hộ khẩu:

1.1.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Cấp trên là phòng quản lý hộ khẩu thuộc huyện Thanh trì, thành phố Hà nội.
*Phó chủ tịch Uỷ ban thị trấn Văn điển trưởng công an thị trấn Văn điển chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động của công an thị trấn Văn điển trong việc đảm bảo an ninh cho khu vực địa phương quản lý.
*Phòng cảnh sát khu vực có nhiệm vụ là nắm rõ tình hình di biến động của nhân dân sống trong khu vực mình quản lý để từ đó có những biện pháp phù hợp cho mỗi loại đối tượng cũng như có báo cáo thường kỳ và đột xuất về nhân khẩu theo yêu cầu.
*Phòng cảnh sát hình sự thị trấn có nhiệm vụ chủ yếu là điều tra, bắt giữ các đối tượng hình sự và cùng các phòng khác giữ gìn an ninh trật tự trong địa bàn.
*Phòng cảnh sát an ninh có nhiệm vụ là phát hiện các phần tử gây mất trật tự trị an, phá rối và tuyên truyền tư tưởng phản động, phối hợp với các đơn vị khác trấn áp tội phạm.
*Phòng tham mưu tác chiến có nhiệm vụ là cung cấp các phương tiện cũng như tài chính cho công tác của lực lượng công an thị trấn, tham mưu cho các phòng khác thực hiện các nhiệm vụ được hiệu quả.
*Uỷ ban nhân dân thị trấn Văn điển chịu trách nhiệm với các công tác về quản lý các hoạt động xã hội khác trong địa phương của mình và phối hợp với công an thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
*Tổ dân phòng khu phố chịu trách nhiệm giúp công an thị trấn trong việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong địa phương, tuần tra khu vực chống tội phạm ...

1.1.3 HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG CÔNG AN KHU VỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU
Phòng cảnh sát khu vực công an thị trấn Văn Điển chịu trách nhiệm quản lý các đối tượng chủ yếu như sau:
_ Đối tượng KT1: Là những đối tượng có hộ khẩu thường trú và sống tại địa phương.
_ Đối tượng KT2 đi: Là những đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng sống và làm việc tại nơi khác (như lấy vợ hoặc chồng tại nơi khác).
_ Đối tượng KT2 đến : Là những đối tượng có hộ khẩu tại nơi khác nhưng do một lý do nào đó (như lấy vợ hoặc chồng) mà chuyển đến sống tại địa phương.
_ Đối tượng KT3: Là những đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng lại đi làm việc ở nơi khác (ở tỉnh khác).
_ Đối tượng KT4: Là những đối tượng không có hộ khẩu tại địa phương nhưng lại đến địa phương làm việc (ở tỉnh khác đến).

Do cơ cấu tổ chức cũng như phân cấp chức năng của cấp phường và thị trấn của thành phố Hà nội có khác hơn so với cơ cấu tổ chức cũng như chức năng của cấp xã và các cấp hành chính tương đương của tỉnh khác cụ thể như sau:
Tài liệu