Information
LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt không những chỉ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn đối mặt với các doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy mà công tác quản lý kinh tế được các doanh nghiệp hết sức chú trọng. Với sự cạnh tranh ngày càng mạnh thì doanh nghiệp nào có cơ chế quản lý tốt hơn thì doanh nghiệp đó sẽ có cơ hội chiến thắng, nắm lấy được những cơ hội kinh doanh. Công tác quản lý ở đây rất rộng, nó liên quan đến bộ máy quản lý, tiền vốn lao động, công tác tài chính kế toán là một công cụ rất quan trọng trong quản lý kinh tế. Cùng với sự phát triển và đổi mới cơ chế kinh tế thì hệ thống tài chính kế toán Việt nam đã không ngừng hoàn thiên và phát triển góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng quản lý tài chính của nhà nước nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng.
Ở các doanh nghiệp thương mại thì nghiệp vụ kế toán bán hàng là nghiệp vụ chính trong doanh nghiệp, nghiệp vụ đó diễn ra liên tục và xuyên suốt trong quá trình tồn tại của doanh nghiệp. Việc hàng hoá được tiêu thụ ra sao sẽ quyết định sự phát triển của doanh nghiệp đến đâu. Chính vì vậy mà trên phương diện tài chính kế toán thì hạch toán kế toán bán hàng là một công việc hết sức quan trọng, nó cung cấp cho chủ doanh nghiệp những thông tin toàn diện nhất cần thiết phục vụ cho công tác quản lý nói chung, bán hàng nói riêng từ đó các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định điều chỉnh hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Mặc dù công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại quan trọng như vậy nhưng hiện nay cũng có nhiều điểm bất cập một phần vì chuẩn mực kế toán của Việt nam hiện nay chưa hoàn thiện vì đội ngũ các phòng kế toán với trình độ nghiệp vụ còn yếu kém.
Thấy được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiêt của việc hoàn thiện kế toán bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại tình hình hiện nay, em chọn chuyên đề “Hoàn thiện kế toán bán hàng hoá tại Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế trong điều kiện vận dụng chuẩn mực số 14” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình . Chuyên đề được thực hiện dựa trên thời gian thực tập, tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình bán hàng tại công ty.
Kết cấu đề tài gồm ba chương:
Chương I: Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp
Chương II: Thực trang kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế.
Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán nghịêp vụ Bán hàng tại công ty.

Do thời gian thực tập còn ngắn, kinh nghiệm thực tế còn ít nên chuyên đề này không tránh khỏi những khuyết điểm. Em mong muốn nhận được sự chỉ bảo của các thày cô và cán bộ nhân viên trong Công ty Cổ phần Công Nghệ Quốc Tế để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


Tài liệu