Information
Lời nói đầu


Chân thành cảm ơn đối với Ban chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo Khoa Kinh tế - thầy giáo chủ nhiệm lớp K6A - PGS - TS. Đỗ Văn Phức.
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tâm chỉ bảo hướng dẫn em trong học tập và hoàn thành chuyên đề thực tập. Đồng thời em cũng xin được bảy tỏ sự cảm ơn đến ông Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng - Bộ Xây dựng - Ban giám đốc Công ty Khoá Minh Khai đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập, thực hiện đề tài tốt nghiệp.
Báo cáo thực tập bao gồm:
Chương I: Giới thiệu khái quát chung về doanh nghiệp
Chương II: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp
Chương III: Đánh giá chung và hướng lựa chọn đề tài.

Kết luận

Trên đay là toàn bộ nội dung của "Bản báo cao thực tập tốt nghiệp" của em và xuất phát từ thực tế, nhiệm vụ của mình đồng thời nghiên cứu những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả hơn.
Em xin cảm ơn PGS.TS Đỗ Văn Phức và chủ nhiệm Nguyễn Tấn Thịnh hướng dẫn em đề tài này và ban lãnh đạo Công ty khoá Minh Khai.
Vì thời gian còn ít, trình độ có hạn nên bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót vì vậy em mong được sự góp ý của thầy cô, bạn bè để báo cáo thực tập có hiệu quả.


Tài liệu