Information

I.Đầu đề thiết kế :
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết: Gối trục
II.Các số liệu ban đầu:
Sản lượng hàng năm: 10.000 chi tiết /năm.
Điều kiện sản xuất: tự chọn
III.Nội dung các phần thuyết minh và tính toán .
1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
3. Xác định dạng sản xuất.
4. Chon phương pháp chế tạo phôi .
5. Lập thứ tự các nguyên công (vẽ sơ dồ gá đặt, ký hiệu định vị, kẹp chặt, chọn máy, chọn dạo, ký hiệu chiều chuỷên động của dao và của chi tiết).
6. Tính lượng dư cho một bề mặt( mặt tròn ngoài, mặt tròn trong hoặc mặt phẳng ) và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại .
7. Tính chế độ cắt cho một nguyên công (tính cho nguyên công cần thiết kế đồ gá )và tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại .
8. tính thời gian gia công cơ bảncho tất cả các nguyên công .
9. Tính và thiết kế một đồ gá( lập sơ đò gá đặt , tính lực kẹp, thiết kế các cơ cấu của đồ gá, tính sai số chuẩn, sai số kẹp chặt, sai số mòn, sai số điều chỉnh, sai số chế tạo cho phép của đồ gá, đặt yêu cầu kỹ thuật của đồ gá, lập bảng kê khai các chi tiết của đồ gá).
IV.phần bản vẽ:
1. Chi tiết lồng phôi: 1 bản (khổ giấy Ahoặc A).
2. Sơ đồ nguyên công: 1 bản ( khổ gấy A).
3. Đồ gá: 1 bản (khổ giấy A hoặc A)
Hà Nội .ngày tháng năm 20
Tài liệu