Information
Mục lục


Chương 1 : Yêu cầu công nghệ 1
1. Đặt vấn đề 1
2. Mô tả chung về thang máy 1
3. Yêu cầu đối với thang máy 3
Chương 2 : Chọn phương án truyền động 5
1. Phân tích 5
2. Chọn phương án 5
3. Giới thiệu mạch lực và nguyên lý hoạt động 9
Chương 3 : Tính chọn mạch biến đổi 12
1. Chọn động cơ điện 12
2. Tính chọn mạch biến đổi 16
2.1 Sơ đồ 16
2.2 Tính chọn Thyristor 18
2.3 Tính toán máy biến áp chỉnh lưu 19
2.4 Thiết kế cuộn kháng lọc 25
2.5 Thiết kế chọn thiết bị bảo vệ mạch động lực 29
2.6 Mạch biến đổi nguồn cấp cho mạch kích từ động cơ 31
Chương 4 : Tổng hợp hệ điều khiển 33
1. Mạch vòng điều chỉnh dòng điện 33
2. Mạch vòng điều chỉnh tốc độ 36
Chương 5 : Thiết kế mạch điều khiển 40
Tài iệu tham khảo 49Tài liệu