Information
Mục lục

Lời mở đầu 1
Chương 1: tổng quan về trung tâm du lịch Nguyễn Tuân 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của trung tâm 4

1.2.1 Chức năng 4
1.2.2. Nhiệm vụ 5
1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ lao động. 5
1.3.1. Cơ cấu tổ chức 5
1.3.1.1. Phòng tổ chức điều hành hướng dẫn 5
1.3.1.2. Phòng sales 5
1.3.1.3. Phòng hành chính tổ chức 6
1.3.1.4. Phòng kế toán. 6
1.3.2. Đội ngũ lao động 6
1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật. 7
1.5 Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của trung tâm 8

1.5.1. Chíên lược kinh doanh 9
1.5.2. Hoạt động marketing 10
* Chính sách sản phẩm: 12
* Chính sách giá: 13
1.5.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Nguyễn Tuân 15
Chương 2: Những công việc được phân công trong quá trình thực tập 17
2.1 Trực văn phòng 17
2.2. Đi marketing sản phẩm 18
2.3. Đi phát chương trình du lịch 19
2.4 Đi thực tập hướng dẫn. 19
Chương 3: Đánh giá công việc và những kiến nghị 21
3.1. Đánh giá công việc 21
3.2. Những kiến nghị 21
3.2.1. Đối với doanh nghiệp 21
3.2.2. Đối với Khoa 22
Lời kết 23

LỜI MỞ ĐẦU

Là một ngành kinh tế mang tính xã hội sâu sắc, sự phát triển của du lịch đã thúc đẩy và tạo sức mạnh cho nhiều ngành kinh tế và nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Chính vì sự đóng góp to lớn vào nền kinh tế quốc dân – du lịch được coi là “ngành công nghiệp không khói”, là “con gà đẻ trứng vàng” và ngày càng khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế của mọi quốc gia.
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, du lịch Việt Nam đã được chú trọng phát triển với sự đầu tư nhiều mặt về vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là sự hoàn chỉnh luật du lịch vào đầu năm 2006 đã đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng về cơ sở pháp lý làm ngành du lịch Việt Nam phát triển về nhiều mặt và hoạt động khá hiệu quả. Hoạt động kinh doanh du lịch cũng ngày càng nở rộ ở các khối kinh tế Nhà nước cũng như tư nhân và các lĩnh vực: lữ hành, khách sạn, dịch vụ du lịch….
Là sinh viên cuối khoá được đào tạo tại Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đợt thực tập này em chọn lĩnh vực lữ hành – hướng dẫn du lịch là lĩnh vực em tâm đắc và yêu thích. Đây cũng là lĩnh vực quan trọng và chi phối tới nhiều hoạt động khác trong ngành. Em đã xin thực tập ở Trung tâm Du lịch Nguyễn Tuân – là Trung tâm du lịch với chức năng chính là kinh doanh lữ hành nội địa. Đây là nơi có đội ngũ nhân viên được đào tạo khá bài bản, có chuyên môn cao, hoạt động quản lý và kinh doanh khá hiệu quả. Thời gian thực tập chính thức từ 13/02 đến 28/4/2006.
Đây là dịp để em cọ xát với thực tế, tìm hiểu hoạt động kinh doanh của một trung tâm lữ hành từ đó có thể học tập kinh nghiệm; bước đầu tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, nhân sự, sự quản lý, chức năng cũng như cách thức điều hành xây dựng chương trình, hoạt động hướng dẫn, hoạt động marketing….
Báo cáo thực tập của em được hoàn thành trên cơ sở kết hợp các phương pháp nghiên cứu: thu thập tài liệu, phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp nghiên cứu thực địa…
Được sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn thực tập, giám đốc và các anh chị nhân viên trong Trung tâm Du lịch Nguyễn Tuân, em đã hoàn thành việc thực tập và tổng hợp trong bản báo cáo này. Báo cáo là sự tìm hiểu bước đầu của em về hoạt động kinh doanh của Trung tâm Du lịch Nguyễn Tuân , đồng thời cũng là những công việc suy nghĩ, ý kiến của em trong quá trình thực tập. Hy vọng bản báo cáo sẽ được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cô giáo hướng dẫn thực tập và các thầy cô trong khoa.

Tài liệu