Information
I.Phần 1 : Giới thiệu về đơn vị thực tập.
1. Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị thực tập
Tên:Trung Tâm Y tế dự phòng Quận Phú Nhuận
Địa chỉ:23 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5-Quận Phú Nhuận -Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Nhiệm vụ và quy mô tổ chức.
- Trung Tâm Y tế dự phòng Quân Phú Nhuận được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trung tâm Y tế Quận Phú Nhuận.
- Trung tâm y tế dự phòng Quận Phú Nhuận có chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kĩ thuật Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh dich, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và truyền thông gia đình sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của Quận và tình hình thực tế tại địa phương.
- Trung Tâm Y tế dự phòng Quận Phú Nhuận hiện có 3 phòng, 8 khoa và 15 trạm Y tế phường.
- Khoa Dược gồm có:1 Dược sĩ đại học,2 Dược sĩ trung học
*Sơ đồ bộ máy tổ chức của Trung Tâm Y tế dự phòng Quận Phú Nhuận:


3.Chỉ tiêu,kế hoạch và thành tích hoạt động:
3.1.Công tác Dược:
- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế dự phòng và 15 phường.
- Quản lý nhập và bảo quản vaccine của Trung tâm y tế Dự phòng.
- Nhập và cấp phát các loại thuốc cho các chương trình sức khỏe.
- Nhập xuất,bảo quản hóa chất,trang thiết bị y tế và các phương tiện phòng dịch,xét nghiệm,vệ sinh an toàn thực phẩm.
3.2.Công tác phòng chống HIV/AIDS,lao,phong,sốt rét,tiêm ngừa vaccine
a.Chương trình phòng chống HIV/AIDS:
* Truyền thông giáo dục sức khỏe:
- Nói chuyện chuyên đề :5 buổi:228 người tham dự
- Truyền thông cho gia đình người hồi gia:6 buổi,170 người
- Truyền thông nhóm cho các đối tượng đích:
Nhóm nghiện ma túy:20 buổi,255 người tham dự:
Nhóm mại dâm đường phố:20 buổi,233 người tham dự:
Nhóm nhà hàng khách sạn:20 buổi,225 người tham dự.
- Theo dõi, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS.
Theo dõi,điều trị nhiễm trùng cơ hội:1225 người
Số bệnh nhân lũy tích được điều trị ARV:832 người
Trong đó:
Bệnh nhân tử vong:65 người
b.Chương trình phòng chống lao:
Tổng lược khám:1506 lượt
- Tổng số bệnh nhân đăng kí điều trị:360
- Lao cá thể:319/350 đạt 91%
- Kết quả điều trị AFB(+) mới là:
Âm Hóa:136/163 đạt 83,4%(chỉ tiêu lớn hơn hoặc bằng 85%)
Thất Bại:9/163 đạt 5,52%
Bỏ trị:13/163 tỷ lệ 7,9%
Chết:5/163 tỉ lệ 3,06%
c.Chương trình quản lý và điều trị phong:
- Tuyên truyền giáo dục về bệnh phong cho nhân dân lồng ghép các chương trình GDKS tại 15 trạm y tế phường đạt 12 buổi(8 trường học)
- Phát hiện mới them bệnh nhân phong:0
- Điều trị đa hóa trị liệu:1 bệnh nhân
- Phòng chống tàn phế,tập vật lý trị liệu tại phòng khám và tại nhà:8 bệnh nhân
Số lượt khám bệnh và khám sức khỏe:6000
- Giám sát:6 người
Tài liệu