Information
LỜI NÓI ĐẦU
Chúng ta đang sống ở năm dầu tiên của thế kỷ thứ 21, thế kỷ mà tất cả mọi người trên thế giới hi vọng rằng đây là thế kỷ của nền văn minh, thế kỷ của khoa hoc kỹ thuật, mà ở đó mọi người đựoc sống ấm no, hạnh phúc không còn phải chịu cảnh chiến tranh và sự nghèo khổ. Trên hành tinh của chúng ta hiện đang có khoảng 1,5 tỷ người đang sống trong cảnh nghèo đói. Vấn đề này không chỉ đơn thuần còn là vấn đề của mỗi quốc gia nào đó mà nó mang tính toàn cầu. Nhưng các nước phát triển bền vững và một xã hội công bằng văn minh không thể không quan tâm đến vấn đề nghèo đói của quốc gia mình cũng như của thế giới. Vì các nước đều có những mối quan hệ nhất định và ảnh hưởng đến nhau.
Nhận thức được điều này, đã có các tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới, hay của một quốc gia nào đó hoạt động vì nhân đạo hay vì một mục đích chính trị nào đó để cùng nhau khắc phục giải quyết vấn đề nghèo đói trên toàn thế giới. Dù các tổ chức hoạt động vì mục đích nào đi chăng nữa thì đều nhằm đẩy lùi nghèo đói trên thế giới và tiến tới một thế giới hiện đại văn minh mà ở đó con người được hưởng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và bình lặng.
Để góp phần tìm hiểu xoá đói, giảm nghèo ở nước ta, trong đề án môn học này em xin chọn đề tài “Tình hình đói nghèo ở Việt Nam và vận dụng các phương pháp phân tích thống kê vào việc phân tích tình hình đói ngèo ở Việt Nam
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Ngọc Phác đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề án khoa học này. Do chưa có sự tiếp xúc trực tiếp với các hộ dân nghèo ở các vùng cũng như chưa có điều kiện tham gia điều tra mà chỉ tìm hiểu tình hình nghèo đói ở Việt Nam thông qua các tài liệu và sự hướng dẫn của thầy cô giáo, hơn nữa nội dung của đề tài rất rộng, vì vậy bài viết này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự giúp đỡ và những góp ý của thầy hướng dẫn cùng các thầy cô trong khoa để em tiếp tục nâng cao thêm tầm hiểu biết của mình về đề tài đã chọn và những kiến thức khác có liên quan.
Tài liệu