Information
MỤC LỤC
Phần Mở Đầu
1
Những năm gần đây chúng ta đã có bước tiến nhảy vọt trên con đường xây dựng và phát triển Đất nước với đường lối đổi mới, cơ chế mở cửa và hội nhập. Nhưng bên cạnh đó thì hoạt động ma tuý lại diễn ra ngày càng mạnh mẽ và phức tạp. Ma tuý không chỉ làm băng hoại đạo đức và lối sống cũng như sức khoẻ của những ai bị lệ thuộc vào nó mà nó còn kéo tụt sự phát triển của Đất nước về mọi mặt , trái với đạo đức của dân tộc, để lại hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ sau. Đến nay, ma tuý đã huỷ hoại tương lai biết bao thanh thiếu niên. Tấn công vào học đường, ma tuý đã trở thành “cái chết trắng” đe doạ cuộc sống của 22 triệu Học Sinh Sinh Viên (HSSV) ở nước ta.Ma tuý học đường đã và đang là một vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội. Nhà nước nói chung và Bộ Giáo Dục nói riêng đã đưa ra nhiều biện pháp để xoá bỏ tệ nạn này. Mặc dù có nhiều cố gắng và đã thu được một số kết quả bước đầu nhưng thực trạng nghiện ma tuý trong HSSV vẫn tiếp tục gia tăng, môi trường ma tuý ngày càng phức tạp. Vì vậy, để “ma tuý học đường” không còn là vấn đề nhức nhối và nóng bỏng thì cần phải có sự chung sức của toàn xã hội.
Với những kiến thức còn hạn chế và nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu tiên viết tiểu luận Triết, em mong nhận được những lời đóng góp bổ ích của Thầy, Cô để bài viết của em ngày càng hoàn thiện.
Chương I : Ma tuý, tác hại và sự lạm dụng ma tuý 2
I. Khái niệm và nguồn gốc của ma tuý 2
A. Khái niệm về ma tuý 2
B. Nguồn gốc của ma tuý 2
II. Những hoá chất gây nghiện và ứng dụng trong y học 3
A. Ma tuý 3
B. Các chất kích thích hệ thần kinh 4
C. Các chất ức chế hệ thân kinh 4
III. Tác hại của ma tuý 4
Chương II. Hiện trạng ma tuý học đường, kiến nghị và hướng giải quyết 5
I. Ma tuý học đường, vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay 5
II.Giải pháp và kiến nghị để đẩy lùi ma tuý học đường 8
Phần Kết Luận 10
Tài liệu