Information
1. Lí do chọn đề tài
Ma tuý đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Tệ nạn ma tuý hiện nay không còn bó hẹp trong phạm vi một quốc gia hay một khu vực nữa mà thực sụ nó đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, biểu hiện qua sự gia tăng với tốc độ chóng mặt không chỉ ở số người nghiện mà còn ở tính phức tạp và mức độ nguy hiểm của nó.
Ở nước ta trong những năm gần đây, nạn sử dụng và buôn bán ma tuý đã gia tăng tới mức báo động. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết, Quốc hội cũng đã sửa đổi các tội danh liên quan đến ma tuý theo chiều hướng tăng nặng hơn nhưng tình hình tệ nạn ma tuý vẫn chưa thuyên giảm.
Hà Nội là trung tâm kinh tế - văn hoá - xã hội - chính trị của cả nước, có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển về mọi mặt nhưng cũng gặp không ít khó khăn về giải quyết các vấn đề xã hội trong đó có khó khăn về tệ nạn nghiện hút. Vài năm gần đây, tệ nạn nghiện hút ở Hà Nội ngày càng có xu hướng gia tăng và gây ra nhiều hậu quả xấu đến đời sống xã hội. Đối tượng nghiện hút ma tuý không phân biệt tuổi tác, giàu - nghèo...Số lượng trẻ em Hà Nội nghiện hút ma tuý cũng khá nhiều gây nhiều hậu quả tiêu cực đến bản thân người nghiện, đến gia đình và xã hội.
Dưới góc độ xã hội học nhằm tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến nghiện hút ma tuý của trẻ em Hà Nội, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Nguyên nhân dẫn đến hành vi nghiện hút ma tuý của trẻ em Hà Nội”.
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1.Trên thế giới
Trong điều kiện hiện nay, với xu thế toàn cầu hoá, xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới làm cho cac quốc gia gắn bó chặt chẽ, ràng buộc với nhau nhiều hơn. Song, đó cũng là điều kiện để bọn buôn lậu ma tuý quốc tế hoành hành. Không một quốc gia nào tránh khỏi hiểm hoạ ma tuý, ma tuý có mặt khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng lên miền núi.
Đứng trước thực trạng trên, vấn đề phòng chống và kiểm soát ma tuý đã trở thành vấn đề chung của toàn nhân loại, là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Thế giới đã vạch ra chương trình hành động cho các năm từ 1991-2000 là “thập kỉ chống ma tuý”. Liên hợp quốc đã thành lập Uỷ ban phòng chống tệ nạn ma tuý để tiến hành hoạt động phòng chống và kiểm soát ma tuý trên toàn thế giới.
Tài liệu