Information
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, với chính sách mở cửa của Nhà nước, một mặt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát huy hết khả năng, tiềm lực của mình, mặt khác lại đặt các doanh nghiệp trước một thử thách lớn lao, đó là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Để đứng vững được trên thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý tài chính cung cấp thông tin chính xác để giúp lãnh đạo đưa ra được những quyết định quản lý đúng đắn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các công cụ quản lý tài chính thì hạch toán kế toán là một công cụ hữu hiệu để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin. Trên thực tế, ở tất cả các doanh nghiệp, kế toán đã phản ánh tính toán sao cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Như vậy, nếu doanh nghiệp không thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán nhất là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thì có thể nói các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường một cách liều lĩnh, không biết kết quả, hậu quả của việc mình làm, sẽ không có phương hướng và những quyết định đưa đến những thành công trong kinh doanh.
Chính vì vậy trong thời gian học tập tại trường ĐHKT Quốc dân - Khoa kế toán tôi đã thực sự quan tâm tới công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, kết hợp với thời gian tìm hiểu thực tế ở Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm với những nhận thức của bản thân, tôi đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu vấn đề này và lựa chọn làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Thạc sỹ Trần Văn Thuận và sự nỗ lực của bản thân tôi đã hoàn thành chuyên đề này với đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm – Thanh Hoá”, đề tài đi sâu vào các nội dung chủ yếu sau:
- Bản chất, nội dung, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm.
Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận có những nội dung chính như sau:
Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm
Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm.
Với thời gian có hạn, khả năng nắm bắt trên lý thuyết cũng như thực tế chưa nhiều nên chuyên đề sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo hướng dẫn để chuyên đề thêm phong phú và thiết thực.
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sỹ Trần Văn Thuận và các anh chị trong Phòng kế toán Công ty cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm đã giúp tôi hoàn thành chuyên đề này.
Tài liệu