Information
LỜI MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Đối với bất cứ một Quốc gia, một xã hội nào trong mọi thời điểm Dân số đều có những tác động quan trọng đến các mặt của cuộc sống xã hội. Sự bùng nổ của Dân số Thế giới trong những thập kỷ gần đây với sự gia tăng Dân số quá nhanh trở thành mối quan tâm lớn cho nhân loại.
Dân số tăng nhanh đã mang lại những hậu quả không lường đó là: Quy mô, mật độ dân số tăng, nhu cầu ăn, ở, đi lại tăng do vậy con người phải khai thác thiên nhiên dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi truờng bị tàn phá đó là một trong những nguyên nhân làm cho đất canh tác ngày một thu hẹp, rừng bị tàn phá nghiêm trọng, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt không còn để khai thác do đó dẫn đến dư thừa lao động, nạn thất nghiệp, thất học tăng, nhu cầu chăm sóc Y tế không đáp ứng đầy đủ, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tăng, tệ nạn xã hội gia tăng. Hạn chế phát triển trí lực, thể lực giống nòi, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội mà chất lượng cuộc sống giảm đi đáng kể. Chính vì vậy việc giải quyết vẫn đề gia tăng Dân số đã và đang trở thành chiến lược của các tổ chức, các quốc gia trên toàn Thế giới trong đó có Việt nam.
Vì vậy việc thực hiện vấn đề giảm tốc độ gia tăng Dân số hàng năm là một vấn đề cấp bách và cần thiết. Tại Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ IV khoá VII đã nêu “ Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) là một bộ phận quan trọng của chiến luợc phát triển đất nước, là một trong những vấn đề Kinh tế - Xã hội hàng đầu của nước ta, là yếu tố cơ cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hộ”.
Với mục tiêu “ Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc “ là một yếu tố cơ bản để đi đến mục tiêu là giảm mức sinh đã và đang được quan tâm.
Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, điều thiết yếu phải khắc phục là tăng nhanh các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đây là chìa khoá của việc giảm sinh. Muốn làm được điều đó trước mắt chúng ta phải nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ trong đó đặc biệt nâng cao chất lượng cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại. Với quan điểm của chiến lược Dân số - KHHGĐ đã được Chính phủ thông qua. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Lang Chánh đề ra mục tiêu: Giảm nhanh tỷ lệ sinh và đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.
Để đạt được mục tiêu chung của toàn tỉnh cũng như cả nước đòi hỏi sự nỗ lức của mỗi địa phương, các cấp, các nghành, đoàn thể và cộng đồng người dân với mục tiêu đề ra là giảm nhanh tỷ lệ sinh và đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. muốn vậy ta phải làm tốt công tác nâng cao chất lượng cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại. Vì vậy công tác này được làm tốt sẽ làm giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ tử vong của bà mẹ trong khi mang thai và tỷ lê tử vong trẻ em, sức khẻo người dân cũng được nâng cao lên đáng kể, hạn chế đến mức thấp nhất người có thai ngoài ý muốn, giảm tình trạng nạo thai, hút thai, đặc biệt nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên góp phần nang cao chất lượng Dân số.
Trong những năm qua công tác Dân số - KHHGĐ của huyện Lang Chánh đã đạt được những kết qủa đáng khích lệ, song vẫn chưa tương xứng với kết quả của Tỉnh giao. Làm tốt công tác Dân số - KHHGĐ là góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất luợng cuộc sống người dân.
Tài liệu