Information
LỜI MỞ ĐẦU

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn phấn đấu hướng tới mục tiêu xây dựng “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhưng để có một xã hội như vậy không phải tự nhiên mà có. Thực tế đã chứng minh rằng việc phát triển kinh tế là một việc vô cùng khó khăn, đó là cuộc chạy đua sôi động giữa các nước trên thế giới nhằm đạt được một vị trí cao hơn trên trường quốc tế. Muốn thực hiện được điều đó thì trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia đòi hỏi phải được dựa trên một nền tảng cơ sở lý thuyết vững chắc về các quy luật kinh tế, đặc biệt là quy luật giá trị.
Vì sao lại nói quy luật giá trị là quy luật quan trọng nhất? Và đối với nước ta hiện nay nền kinh tế thị trường chịu ảnh hưởng của quy luật này như thế nào? Nếu trả lời được câu hỏi trên hay nói cách khác là nghiên cứu quy luật giá trị thì ta nhận định được thực trạng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, từ đó có được những lí giải chung về những tồn tại, những tiến bộ cũng như hướng phát triển. Mặt khác, tác động của quy luật giá trị tùy thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức độ hoàn thiện của quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa và vào khả năng nhận thức vận dụng và tổ chức các hoạt động kinh tế thực tiễn của nhà nước. Hơn nữa, quy luật giá trị là sự tác động khách quan, khả năng con người nhận thức và vận dụng quy luật sẽ quy định tính chất tiêu cực hay tích cực mà việc vận dụng nó sẽ mang lại cho xã hội. Vì vậy, tìm hiểu về “Sự tác động và ảnh hưởng của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” để có thể áp dụng được nó một cách khoa học hiệu quả, tận dụng một cách tối ưu nhất những ưu điểm khi tham gia vào nền kinh tế đất nước là mục tiêu nghiên cứu của bài tiểu luận này.
Trên đây là những vấn đề sẽ được em phân tích trong bài viết của mình, những nội dung đó ngoài Lời mở đầu và Kết luận sẽ được đề cập trong ba phần sau:
Phần I. Tổng quan về quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường
Phần II. Sự tác động và ảnh hưởng của quy luật giá trị tới nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
Phần III. Một số giải pháp để vận dụng tốt hơn quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Với những kiến thức đã được trang bị, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Nguyễn Thị Trâm, và việc tìm hiểu, tham khảo qua báo chí, Internet…em làm chủ đề này. Tuy nhiên, vì kiến thức của em có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của cô để có kinh nghiệm làm bài tốt hơn.
Em xin chân thành cám ơn!
Tài liệu