Information
A. Phần mở đầu
Trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhân dân luôn giữ một vị trí hết sức quan trọng. Từ khi đất nước được hình thành, nhân dân là những người đặt nền móng đầu tiên, giúp đất nước có đủ kiều kiện tồn tại và được công nhận. Hình thành thôi chưa đủ mà quá trình phát triển của đất nước mới thực sự là chặng đường dài. Một đất nước hưng, thịnh, suy, yếu cốt là ở dân. Nếu cho rằng bộ máy lãnh đạo có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là những người lãnh đạo, người khởi xướng, chính những người này đứng đầu một đất nước, đưa ra những quyết định, những chủ trương, chính sách để phát triển đất nước theo kế hoạch đã định sẵn nhưng những chủ trương chính sách đó phải hợp lòng dân, phải phù hợp với điều kiện của dân, phải giúp cho cuộc sống của dân được tốt hơn mới thực sự làm đất nước phát triển được. Từ xưa đến nay, luôn tồn tại quan điểm, dân có giàu nước mới mạnh. Người dân phải được sống ấm no, đầy đủ mới có thể dồn tâm trí vào lao động, làm việc, đưa đất nước tiến thêm những bước mới trên chặng đường vươn ra với thế giới. Hiểu được tầm quan trọng của nhân dân, các vị lãnh tụ, người lãnh đạo đất nước ta từ trước đến giờ luôn coi trọng dân, coi tư tưởng thân dân làm gốc, phải luôn gắn chặt với dân, hiểu dân mới có được lòng dân, mới tìm ra cách tốt nhất đưa đất nươc phát triển. Bởi những điều lệ, chính sách mà người đứng đầu đưa ra âu cũng chỉ là lý thuyết, việc thực hiện nó nằm hoàn toàn ở dân, định hướng có cải thiện cuộc sống của dân, giúp dân được sống yên bình mới thực sự có hiệu quả, nhân dân mới dồn hết sức đóng góp cho hoạt động của đất nước. “Chèo thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, dù việc có dễ nhưng không được dân ưng thuận cũng không thể thực hiện suôn sẻ được, nhưng việc có khó khăn, vất vả nhưng dân chúng một lòng ủng hộ, nghe theo thì với sức dân to lớn có thể vượt qua được mọi sóng to gió lớn, mọi cửa ải, đánh tan mọi kẻ thù để đi tới bến bờ tốt đẹp. Tư tưởng thân dân là dòng tư tưởng tiến bộ của Nho gia thời Xuân Thu- Chiến quốc của Trung Quốc trong đó những đại biểu lỗi lạc là Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, theo đó phải luôn quý trọng, quan tâm tới đời sống của nhân dân. Tư tưởng thân dân cũng đã ăn sâu vào tâm khảm các vị vua, bậc nghĩa sĩ của nước ta, từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Quốc Tuấn…, tư tưởng đó như một triết lý sâu sắc, cốt lõi bao trùm. Qua từng thời kỳ, tư tưởng thân dân ngày càng được mở rộng, phát triển hơn, tạo nên dấu ấn đặc sắc trong lịch sử. Hồ Chí Minh đã vận dụng, sáng tạo và phát huy tư tưởng thân dân của các bậc tiền bối đi trước để hình thành nên tư tưởng thân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đã sớm nhận thức được vai trò to lớn của nhân dân, luôn tin tưởng và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, cả cuộc đời Người chỉ muốn làm sao nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Tư tưởng thân dân đã suyên suốt trong cả cuộc đời của Hồ Chí Minh, trong từng cách sống, cách làm việc của Người. Đến thời đại ngày nay tư tưởng đó vẫn đang được duy trì và giữ vững, càng ngày nó càng được trau dồi, hun đúc để được mở rộng hơn.Việc hiểu và vận dụng bản chất cốt lõi của tư tưởng thân dân không bao giờ là thừa, nó luôn đặc biệt quan trọng đối với mỗi thời đại, mỗi quốc gia.

Tài liệu