Information
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN NGỌC MINH UY

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy.
1.1.1. Giai đoạn từ ngày 30 tháng 6 năm 2006 đến 31 tháng 12 năm 2009.
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC MINH UY.
Tên giao dịch đối ngoại: THIEN NGOC MINH UY COMPANY LIMITED
Tên giao dịch viết tắt: THIEN NGOC Co., LTD
Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm Thương mại 3 tầng, đường Cầu Diễn - thôn Kiều Mai - xã Phú Diễn - huyện Từ Liêm - Hà nội.
Mã số thuế: 01011987103
Điện thoại: 04-37635230
Fax: 04-37635231.
Công Ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy được thành lập vào ngày 30 tháng 6 năm 2006 theo giấy phép đăng ký số 0102027203 là Công ty TNHH hai thành viên trở lên, số lượng thành viên không được vượt quá 30 người.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy là một tổ chức kinh tế hạck toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng: VietcomBank.
Tài khoản VNĐ: 0021001284597
Tài khoản ngoại tệ:
Công ty được thành lập với số vốn điều lệ là: 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng).
Tài liệu