Information
Lời mở đầu
Công nghiệp và thủ công nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia . ở việt nam trên con đường đổi mới thoát khỏi cảnh nghèo nàn , lạc hậu thì phát triển công nghiệp và thủ công nghiệp lại càng có một ý nghĩa hết sức đặc biệt . Với chính sách tập trung đầu tư phát triển công nghiệp trên quy mô lớn của nhà nước công nghiệp Việt Nam đang và sẽ hoà nhập với trình độ phát triển chung của các nước trong khu vực và trên thế giới .
Việc mở cửa nền kinh tế thu hút nguồn vốn đầu tư và mở rộng thị trương ngoài nước, cùng với sự điều chỉnh hợp lý theo kinh tế thị trường đã dẫn đến việc cơ cấu lại nền kinh tế nhiều phương diện của sản xuất và xả hội cũng phải đổi mới, trong đó có các dự án đầu tư cải tạo và phát triển công nghiệp. Các dự án phát triển công nghiệp hiênj nay không chỉ xuất phát từ phía nhà nước mà còn được thực hiện ngày càng nhiều từ các thành phần linh tế tư nhân. Vì vậy chúng được tiến hành chủ yếu trên cơ sở phân tích khả năng thu được lợi nhuận hơn là xuất phát từ khía cạnh xã hội. Đó là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những thiệt hại khó lường trước đang xảy ra hiện nay như: hàng hoá công cộng gây những ngoại ứng tiêu cực, doanh nghiệp phải di dời hay phá sản.....
Trước tình hình đó, việc nghiên cứu định hướng không gian à cách thức quyết định lựa chọn địa điểm phân bố cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế khác nhau trở nên đặc biệt quan trọng. Vì vậy chúng em chọn đề tài: “ Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịa diểm phân bố của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam “.
Do trình độ hạn chế, kinh nghiệm còn thiếu do đó không tránh khỏi những thiếu sót, bất cập. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô giáo.
Tài liệu