Information
Với sinh viên thì việc học là nhiệm vụ số một, rồi mới đến các hoạt động khác như văn nghệ, thể thao…Nhưng học thế nào, học những gỡ, phương pháp học ra sao cho khoa học và hiệu quả nhất đó là những vấn đề mà sinh viên cần phải quan tâm.
Nhìn chung, phong trào học tập của sinh viên khoa Địa Chất rất sôi nổi với các phong trào: học nhóm, làm tiểu luận, thảo luận theo nhóm, theo chủ đề là phổ biến ở các chi đoàn, tùy về mức độ khác nhau. Vỡ vậy mà kết quả học tập ở cỏc chi đoàn là không đồng đều, kết quả học tập ở các chi đoàn K48 - K49 có nhỉnh hơn so với các chi đoàn K50. Nhìn chung sinh viên cũng chưa phát huy được hết khả năng của bản thân, chưa thật sự cố gắng trong học tập.
Tài liệu