Information
I. GIỚI THIỆU XƯỞNG IN
Thực hiện sự chỉ đạo của khu ủy 9, vào tháng 5-1946 tại xã Tân Lập, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ nhà máy in được thành lập cho ra đời số báo đầu tiên mang tên “Hiệp Nhất” in số đầu tiên 2.000 tờ. Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ngoài nhiệm vụ in báo còn in được tất cả các loại tài liệu khác. Ngày 30/04/1975 miền Nam đã được giải phóng, hoàn toàn thống nhất đất nước. Xưởng in được dời về An Thôn Trang, phường An Thới, thành phố Cần Thơ. Đến năm 2005, được Cục Tư tưởng và văn hóa cho phép các cơ sở in nội bộ của Quân đội được chuyển sang loại hình in sự nghiệp có thu, Xưởng in Quân khu 9 được trên tiếp tục đầu tư thêm một số trang thiết bị in và sau in như: máy in Offset Suprin, máy cắt, máy khâu, máy gấp giấy 3 mặt. Từ khi chuyển sang loại hình in sự nghiệp có thu, đội ngũ Cán bộ và công nhân viên không ngừng nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới. Ngoài nhiệm vụ phục vụ in nội bộ như: in sách báo quân khu, sách lịch sử, các loại tài liệu... xưởng in luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao. Ngoài ra, còn khai thác thêm một số mặt hàng bên ngoài như: bao bì, lịch các loại, danh thiếp, thiệp, tờ bướm quảng cáo, giấy tờ quản lý kinh tế-xã hội...
II. PHÂN TÍCH NỘI BỘ
Phương pháp và nguồn số liệu: các số liệu sử dụng được lấy từ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và một số bảng biểu khác của đơn vị; các thông tin khác lấy trực tiếp từ cán bộ công nhân viên của đợn vị.
Trong đơn vị có 3 bộ phận chính phụ trách các chức năng chính sau:
* Bộ phận văn phòng: quản trị, marketing, tài chính-kế toán
* Bộ phận sản xuất: quản lý máy móc-trang thiết bị; quản lý, kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào và thành phẩm.
* Bộ phận kho: kiểm đếm, quản lý hàng tồn kho, quản lý kho bãi, vận chuyển.
- Các cán bộ trong đơn vị đã cùng làm việc chung trong nhiều năm, nên giữa các bộ phận có sự đoàn kết chặt chẽ với nhau.
- Sáng từ 7h00 đến 7h15, họp giao ban, các cán bộ báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận mình phụ trách, nêu những khó khăn, vướng mắc.. từ đó thủ trưởng đơn vị và các cán bộ nêu ra biện pháp giải quyết.
- Đơn vị hoạt động theo cơ chế mở, các dự định, kế hoạch cụ thể trong tương lai luôn được thủ trưởng nêu ra cho các thành viên đóng góp ý kiến, xây dựng vào hoàn thiện thêm, sẳn sàng cải tổ bộ máy hoạt động nếu hoạt động không hiệu quả, sẳn sàng cho nghỉ việc những nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế đơn vị...
- Đa số cán bộ đơn vị xuất thân trong quân đội nên ý thức kỷ luật rất cao, có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập, luôn chấp hành đúng nội quy như: đi làm đúng giờ, đồng phục nghiêm chỉnh.... không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Các nhân viên thuộc bộ phận văn phòng luôn làm việc tích cực, đảm bảo hoạt động liên tục, giải quyêt vấn đề của khách hàng nhanh chóng, coi trọng phong cách phục vụ khách hàng, giữ mối quan hệ với khách hàng ổn định
- Đơn vị có những giải pháp thiết thực như khen thưởng đột xuất, định kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.
Tài liệu