bộ luật lao động năm 2011-2012, bộ luật lao động năm 2011
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011-2012, BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2011 - 2012BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ MỚI VỀ TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 2011 - 2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011 - 2012 • Mã sách: 5689 •Tác giả: Nhiều Tác Giả• Nhà xuất bản:Lao động xã hội• Số trang: 700• Kích thước: 20x28• Trọng lượng: 1800 g• Giá bìa: 325.000• Giá bán: 325.000 đ• Năm xuất bản:Quý III/2011 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011 Tháng 09/2011 CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 2011-2012, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ Chế độ tiền lương, tiền công, bảo...

-->Đọc thêm...


bộ luật lao động
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2011 MỚI NHẤT, BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2011SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, THANG BẢNG LƯƠNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011 MỚI NHẤT • Mã sách: 6788 •Tác giả: Bộ Lao Động- Thương Binh Xã Hội • Nhà xuất bản: Lao động • Số trang: 503 • Kích thước: 20x28 • Trọng lượng: 1700 g • Giá bìa: 325.000 • Giá bán: 325.000 đ • Năm xuất bản: Quý III/2011 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHẾ...

-->Đọc thêm...BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH VIỆT TRUNG 2011SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011 (ANH - VIỆT - TRUNG) MỚI NHẤT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT • Mã sách: 5678 •Tác giả: Nhiều Tác Giả • Nhà xuất bản: Lao động xã hội • Số trang: 700 • Kích thước: 20x28 • Trọng lượng: 1800 g • Giá bìa: 325.000 • Giá bán: 325.000 đ • Năm xuất bản:Quý III/2011 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2011 Sách bao gồm một số ý chính sau: * Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong lao động theo TTsố 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22-4-2011 quy định về việc tổ chức,...

-->Đọc thêm...chính sách tăng lương mới nhất, chính sách tăng lương bộ luật lao động 2012BÁN SÁCH CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG 2011-2012 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP MỚI NHẤT CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG 2011-2012 • Mã sách: 56888•Tác giả: Nhiều Tác Giả • Nhà xuất bản: Lao động xã hội• Số trang: 700• Kích thước: 20x28• Trọng lượng: 1800 g• Giá bìa: 325.000• Giá bán: 325.000 đ• Năm xuất bản:Quý III/2011 CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG 2011-2012 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP Mới Nhất...

-->Đọc thêm...

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2011BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2011 • Mã sách: 12379 •Tác giả: Bộ Lao Động- Thương Binh Xã Hội • Nhà xuất bản: Lao động • Số trang: 500 • Kích thước: 20x28 • Trọng lượng: 1700 g • Giá bìa: 299.000 • Giá bán: 299.000 đ • Năm xuất bản: Quý II/2011 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2011 Nhằm kịp thời cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất trong lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: “BỘ LUẬT...

-->Đọc thêm...bộ luật lao động năm 2011, bo luat lao dong nam 2011sách BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011 VÀ CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011 • Mã sách: 12380 •Tác giả: Bộ Lao Động- Thương Binh Xã Hội • Nhà xuất bản: Lao động • Số trang: 538 • Kích thước: 20x28 • Trọng lượng: 16500 g • Giá bìa: 298.000 • Giá bán: 328.000 đ • Năm xuất bản: Quý II/2011 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011 VÀ CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ,...

-->Đọc thêm...