Information
Lời mở đầu 2
CHƯƠNG I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LÀNG GỐM BÁT TRÀNG 3
I. Làng nghề truyền thống ở Việt Nam. 3
1. Khái niệm về làng nghề. 3
2. Đặc điểm của các làng nghề. 3
3. Con đường hình thành của các làng nghề. 5
4. Điều kiện hình thành các làng nghề. 6
II. Lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm Bát Tràng. 7
1. Lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm Bát Tràng. 7
2. Bản sắc làng nghề 9
2.1. Đất hoá nên vàng 9
2.2. Tổ chức phường hội trước cách mạng tháng Tám, 1945. 13
2.3. Niềm tự hào của làng gốm 17
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA LÀNG GỐM BÁT TRÀNG 23
I. Những sản phẩm chính của làng gốm Bát Tràng. 23
1. Đồ dân dụng. 23
2. Đồ thờ. 23
3. Đồ trang trí nội thất và vườn. 23
II. Tổ chức sản xuất tại làng gốm Bát Tràng. 23
III. Cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm 28
IV. Những hạn chế mà làng đang gặp phải. 30
CHƯƠNG III. TIỀM NĂNG VÀ LỢI ÍCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ TẠI BÁT TRÀNG 33
I. Tiềm năng cho phát triển du lịch 33
1. Sản phẩm độc đáo, hấp dẫn khách du lịch 33
2. Làng có các công trình kiến trúc cổ. 34
3. Vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển du lịch. 37
4. Nét độc đáo của phương thức sản xuất ngành nghề thủ công truyền thống 39
II. Lợi ích của việc phát triển du lịch tại làng gốm Bát Tràng 39
1. Cho phép mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế của làng nghề 39
2. Duy trì và phát huy tính sáng tạo của người thợ 40
3. Là phương thức để sự thể hiện về tài nghệ của người thợ gốm Bát Tràng đi xa hơn. 40
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG 42
1. Những giải pháp trong thiết kế và tổ chức sản xuất, trưng bày 42
2. Phát triển cơ sở hạ tầng 43
3. Có sự liên kết với các công ty du lịch 44
Kết luận 45
Tài liệu tham khảo 47
Tài liệu