Information
****** Mục Lục ******

NéI DUNG

LêI NãI §ÇU
A.Tìm hiểu chung về máy xúc
I.Giới thiệu chung về máy xúc
II.Yêu cầu công nghệ của máy xúc
III.Máy xúc có thể phân loại theo các quan điểm sau
III1.Phân loại theo tính năng sử dụng
III.2.Phân loại theo cơ cấu bốc xúc
III.3.Phân loại theo cơ cấu truyền động
III.4.Phân loịa theo nước chế tạo
B.Qóa trình hoạt động của máy xúc
I.Qúa trình hoạt động
II.Các yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động của máy xúc
C.Hệ thống máy xúc EKG-5A
Chương 1
T×M hiÓu chung vÒ m¸y xóc EKG-5A

1.1 Máy xúc EKG 5A
1.2 Các thông số kĩ thuật của hệ thống TĐĐ trên máy xúc EKG5A
1.2.1 Động cơ và máy phát điện
1.2.2 Hệ thống cung cấp điện xoay chiều
1.2.3 Nhận xét
1.3 Nguyên lý làm việc của cơ cấu nâng hạ
1.3.1 Đặc tính cơ kiểu máy xúc
1.3.2 Chức năng bộ khuyếch đại từ của máy xúc EKG5A
1.3.3 Nguyên lý làm việc của mạch hồi tiếp cắt nhanh theo dòng phần ứng БTO
1.3.4 Nguyên lý làm việc của hệ truyền động điện cơ cấu nâng hạ của máy xúc EKG5A
1.3.5 Nguyên lý tác động bộ tự động xúc
Chương 2
Thµnh lËp hÖ ph*¬ng tr×nh m« t¶ tr¹ng th¸i hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn

2.1 - Phương trình trạng thái khuếch đại từ kép ПДД -1,5B
2.2 Phương trình trạng thái mô tả khâu máy phát.

SVTH:VŨ THỊ THANH HUYỀN
CNKT ĐIỆN 1B

2.3 - Phương trình mô tả trạng thái động cơ.
2.4 – Hệ phương tình mô tả hệ thống truyền động điện của cả hệ thống.
2-5 Nhật xétChương 3
Nghiªn cøu hÖ thèng t® ® c¬ cÊu n©ng h¹ cña m¸y xóc

3.1 Xác định các thông số
3.1.1 - Xác định hệ số KIi
3.1.2 - Xác định hằng số thời gian của các cuộn dây trong khuếch đại từ kép ПДД -1,5B.
3.1.3 - Xác định điện áp ra của khuếch đại từ ở trạng thái ổn định
3.1.4 - Xác định sức từ động của cuộn dây điều khiển YCM-2 (F2).
3.1.5 - Xác định sức từ động của cuộn YCM-1 (F1).
3.1.6 - Xác định sức từ động của cuộn YCM-6 (F6).
3.1.7 - Xác định sức từ động của cuộn YCM-4 (F6).
3.1.8 - Xác định tham số Eođ của máy phát nâng hạ gầu
3.1.9 - Xác định sức từ động kích thích độc lập (FĐL).
3.1.10 - Xác định sức từ động trong mạch kích thích song song (FKTSS).
3.1.11 - Xác định hằng số thời gian của máy phát TF.
3.1.12 - Xác định tham số của động cơ nâng hạ gầu
3.3 Nghiên cứu thành lập các mô hình trong hệ thống truyền động điện cơ cấu Nâng hạ gầu trong máy xúc Э-5A.
1 Sơ đồ cấu trúc MATLAB mô phỏng thời gian khuếch đại từ
2. Sơ đồ cấu trúc MATLAB mô phỏng khâu khuếch đại từ
3. Sơ đồ cấu trúc MATLAB mô phỏng khâu máy phát
4. Sơ đồ cấu trúc MATLAB mô phỏng khâu động cơ

LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, các thành tựu khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất.
Ở nước ta, công nghiệp mỏ giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, do đó việc ứng dụng các thành tựu khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất là tất yếu.Một trong những thanh tựu khoa học đó phải kể đến chiếc máy xúc.
Máy xúc được sử dụng rộng rãi trong ngành khai thác mỏ lộ thiên, trên công trường xây dựng công nhiệp và dân dụng, trên các công trình thuỷ lợi, xây dựng cầu đường và nhiều hạng mục công trình khác nhau, ở những nơi mà yêu cầu bốc xúc đất đá với khối lượng lớn .
Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ

A.TÌM HIỂU CHUNG VỀ MÁY XÚC

I. Tình hình sử dụng ở Việt Nam

Trong các mỏ lộ thiên ở Việt Nam thì máy xúc một gầu là thiết bị được sử dụng làm phương tiện khai thác chính.Máy xúc là một phụ tải điện lớn tiêu thụ rất nhiều điện năng.
Ví dụ như máy xúc EKG-4,6 và EKG-5A đều có công suất định mức là Pdm=250KW.Còn máy xúc EKT-8N có công suất lên đến 520KW.
Công dụng của máy xúc là dùng để bốc đất, đá,than nên nó thường phải làm việc trong điều kiện phụ tải thay đổi thường xuyên và một cách đột ngột.
Máy xúc có nhiều cơ cấu truyền động như:truyền động ra vào tay gầu,nâng hạ tay gầu,truyền động quay và di chuyển.
II. Yêu cầu công nghệ của máy xúc

Hệ thống truyền động điện phải có nhiều cấp tốc độ
Có hệ thống điều chỉnh tốc độ và mômem để có đặc tính cơ như mong muốn phù hợp với yêu cầu của phụ tải.
Có hệ thống điều khiển tự động và liên động giữa các cơ cấu truyền động
Có hệ thống bảo vệ sự cố một cách chắc chắn.
SVTH:VŨ THỊ THANH HUYỀN
CNKT ĐIỆN 1B


III. Máy xúc có thể phân loại theo các quan điểm sau
1. Phân loại theo tính năng sử dụng:
Máy xúc xây dựng chay bánh xích,bánh lốp có thể có gầu xúc từ 0.25-2m.
Máy xúc dùng trong công nghiệp khai thác mỏ có dung tích gầu 4.6-8m.
Máy bốc xúc đất đá có thể tích gầu từ 4-35m.
Máy xúc gầu ngoạm có thể tích gầu tư 4-80m.
2.Phân loại theo cơ cấu bốc xúc:
Máy xúc kiểu gầu cào.
Máy xúc kiểu gầu treo dây.
Máy xúc kiểu gầu thuận.
Máy xúc kiểu gầu ngược.
Máy xúc kiểu gầu ngoạm.
Máy xúc kiểu gầu quay.
Tài liệu