Information
ĐỒ ÁN MÔN HỌC : ĐIỀU KHIỂN LOGIC
1. Nhiệm vụ thiết kế:
Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan có công nghệ như hình vẽ. Thiết kế bằng phương pháp phân tầng, với mạch lực và mạch điều khiển dùng thiết bị điện - khí nén.
2. Nội dung:
- Thiết kế sơ đồ nguyên lý.
- Tính chọn thiết bị điều khiển.
- Thiết kế sơ đồ lắp ráp.
3. Thuyết minh và bản vẽ:
- 1 quyển thuyết minh.
- 2 bản vẽ kỹ thuật khổ A0 cho sơ đồ nguyên lý và lắp ráp.
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:
Thầy PHAN CUNG
Tài liệu